Hematopoiese hos eldre kvinner

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Under embryogenesen skjer det en permanent og tilfeldig inaktivering av det ene X kromosom i somatiske celler hos kvinnelige p

Under embryogenesen skjer det en permanent og tilfeldig inaktivering av det ene X kromosom i somatiske celler hos kvinnelige pattedyr. Kvinner er derfor mosaikker, de har celler der X kromosomet fra far er det aktive X kromosom, og celler der X kromosomet fra mor er det aktive X kromosom. Fordelingen av de to populasjoner celler vil vanligvis være omtrent halvparten av hver. Fordelingen kan imidlertid avvike betydelig fra en slik 50:50 fordeling, noe som gir en skjev X kromosom inaktivering.

 

X inaktiveringsmønsteret har vært antatt å være permanent for den enkelte celle. Det er nylig vist at ved økende alder er det en tendens til skjev X inaktivering. Vi ønsket å undersøke om denne aldersbetingete skjeve X inaktivering var bestemt av genetiske faktorer.

 

Vi undersøkte X inaktiveringsmønsteret hos eneggete og toeggete tvillingsøstre og kunne bekrefte en økning i forekomsten av skjev X inaktivering hos eldre kvinner. Vi undersøkte også 100-åringer og fant at i denne aldersgruppen hadde 2/3 av kvinnene en skjev X inaktivering mot bare 7% av yngre kvinner, noe som kan tyde på at de fleste kvinner får en skjev X inaktivering bare de lever lenge nok.

 

Vi fant en sterk korrelasjon mellom X inaktiveringsmønsteret hos eneggete tvillinger, og en noe svakere korrelasjon for toeggete tvillinger. Dette kan tyde på at det er ett eller flere gener på X kromosomet som fører til en selektiv fordel for celler med en bestemt genetisk variant på det aktive X kromosom. Våre funn kan bidra til øket forståelse for hematopoiese hos eldre kvinner.

 

Publikasjoner:

Christensen, K., Kristiansen, M., Hagen-Larsen, H., Skytthe, A., Bathum, L., Jeune, B., Andersen-Ranberg, K., Vaupel, J.W. & Ørstavik, K.H. 2000, ”X-linked genetic factors regulate hematopoietic stem-cell kinetic in females.” Blood, årg. 95, nr. 7.

Prosjektleder/forsker

Karen Helene Ørstavik

Detaljer
Program
Forskning (1998)
Prosjektnavn
Hematopoiese hos eldre kvinner
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
1999: kr 305 000
Startdato
01.02.1999
Sluttdato
31.01.2000
Status
Avsluttet