Her får kreftpasienter hjelp til å leve best mulige liv

Selv om kreften er fjernet, er pasientene langt fra friske. Det tar prosjektet Kreftrehabilitering på Askøy på alvor.

I samarbeid med

Da Elisabeth Rygg (nr to fra høyre) fikk hun raskt behandling på sykehus. Men da hun ble skrevet ut sto hun ensom uten en veileder til god rehabilitering. Heldigvis bor hun i Askøy, der Kreftforeningen har prosjektet «Kreftrehabilitering». Her er Elisabeth sammen med Oddbjørg Løken, Anne Kjersti Drange og Geir Vangsnes i prosjektet. Foto: Jan-Ole Hesselberg

Når man får kreftdiagnosen og begynner behandlingen på sykehuset blir man tatt godt vare på. Du trenger liksom bare å møte opp. Men i det øyeblikket man er ferdig med behandlingen, føler man seg plutselig veldig alene.

Elisabeth Rygg er kreftpasient og ble for ikke lenge siden operert for livmorhalskreft. Hun var engstelig for hva som ventet henne når hun skulle returnere til hverdagen, og er sjeleglad for at hun fikk høre om prosjektet «Kreftrehabilitering» i sin hjemkommune Askøy.

– Selv om jeg ikke starter før i september har tilbudet allerede gitt meg veldig trygghet, sier hun.

Skal leve livet best mulig

Prosjektet er et samarbeid mellom Kreftforeningen og Askøy kommune, og har fått innvilget totalt 2.970.000 kroner i støtte fra Stiftelsen Dam, over tre år. Målet er å forebygge og redusere fysiske og psykososiale følger av kreftsykdom og behandling og gi den enkelte kreftoverlevende hjelp og inspirasjon til å leve livet best mulig.

Tilbudet inkluderer elementer av fysisk aktivitet, psykoedukasjon, individuelle målsettinger, likemannsstøtte og oppfølging basert på kreftoverleverens erfaring og behov.

– Hvis jeg føler behov for et slikt, er jeg helt sikker på at andre også har det. Jeg er ikke unik, sier Elisabeth Rygg.

Geir Vangsnes er distriktssjef for Kreftforeningen Vestlandet og er foreningens representant i styringsgruppen til   prosjektet.

– Dette er ikke noe Kreftforeningen hadde klart på egenhånd. For å få til slike prosjekt er man avhengig av både finansiell støtte og en kommune med noen som engasjerer seg i saken, sier  Vangsnes.

SE HER: Stiftelsen Dams krever rehabiliteringsløft – bli med på åpent seminar!

Mange med betydelige plager

Han sikter til fagsjef for helse og omsorg i Askøy kommune, Anne Kjersti Drange, og prosjektleder og spesialfysioterapeut Oddbjørg Løken.

Løken forteller at prosjektet er basert på en modell beskrevet i May Aasebø Haukens doktorgrad «The Cancer-treatment Was Only Half the Work!».

Gruppene består av 8-10 kreftpasienter som samles cirka fire timer hver uke i 12 uker. Undervisningen som gjennomføres har stort fokus på å de utfordringene mange kreftpasienter møter når de skal tilbake til hverdagen.

Svært mange har betydelige fysiske og psykiske plager, samtidig som mange i omgivelsene har en oppfatning om at de har blitt «friske».

I kurset gis det undervisning i ernæring, i å håndtere jobb og studier og i mestringsstrategier. I tillegg står fysisk aktivitet sentralt.

Vil ha fast tilbud

Totalt skal cirka 90 pasienter gjennom rehabiliteringen og underveis skal erfaringene samles i strukturerte tilbakemeldinger og gjennom fysiske tester. Det skal ende i en pilotstudie.

– Det er viktig fordi vi både sikrer en god evaluering av prosjektet og fordi det gjør at andre kan lære av oss, sier prosjektleder Løken.

Nå jobber prosjektlederne med at dette skal bli et fast tilbud.

– Så får vi se om politikerne ser det behovet vi ser, sier Anne Kjersti Drange.


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Kreftrehabilitering er satsningsområde i Nasjonal Kreftregi og i Nasjonal handlingsplan for kreft.Rett til dette hjemles i «Forskrifter habilitering, rehabilitering og individuell plan»og bør skje i nærmiljøet.Det er mangel på kommunale kreftrehabiliteringstilbud.Etter behandling sliter mange med seneffekter som foringer livskvalitet,helse, yrkesliv og familieliv.KF og AK ønsker prøve ut ett rehabiliteringsprogram der kreftoverlevere kan oppleve hvordan aktivitet,fellesskap og kunnskap kan fremme helse.Mål:øke kreftoverlevernes egenmestring,sosiale og yrkesmessige deltakelse og livskvalitet.

Målsetting

At KF i et samarbeid med AK har prøvd ut en modell for kommunal kreftrehabilitering for å forebygge og redusere fysiske og psykososiale følger av kreftsykdom og behandling og gi den enkelte kreftoverlever hjelp og inspirasjon til å leve livet best mulig.

Målgruppe

Kreftoverlevere i Askøy kommune i yrkesaktiv alder,18-67 år som har avsluttet primærbehandling for kreft mellom 3 måneder til 5år siden.

Antall personer i målgruppen

90

Beskrivelse av gjennomføring

Målgruppen for prosjektet er kreftoverlevere i yrkesaktiv alder (18-67 år) som har avsluttet primærbehandling for kreft for mellom 3 mnd. og 5 år siden. Tilbudet organiseres som grupperehabilitering med 4 t ukentlig i tre mnd. for 8-10 deltagere i hver gruppe,totalt opptil 90 deltagere.Målsetting skal bygge på den enkeltes ressurser og behov, og gi et grunnlag for evaluering av rehabiliteringsprosessen. Før oppstart vil deltakerne testes for kondisjon, styrke og utholdenhet av fysioterapeut og lege må godkjenne oppstart. Det er lagt opp gruppetrening både inne/ute. Variasjon vektlegges for å øke sannsynligheten for at deltagerne finner en aktivitet de vil fortsetter med. Individuelle treningsprogram gjennomføres hjemme 1-2 ganger pr uke, med oppfølging og veiledning. Frivillige lag og organisasjoner blir invitert inn, slik at deltagerne kan prøve ut aktivitetstilbudene. Dette er kommunens sykkelklubb, golfklubb, bowlingklubb, kajakk-kubb og turlag. Ved å prøve ut aktivitetene kan dette øke sjansen for at de fortsetter aktiviteten etter rehabiliterings-perioden.Det blir også temadager hvor deltagerne får aktuell informasjon, kunnskap og lærer ulike teknikker for å mestre sin situasjon.Pårørende inviteres inn ved start og slutt.

Fremdriftsplan

Pr år i en 3 års periode : Møter: Prosjektgr : hver 2.mnd Styringsgr: x 1 pr halv år Referanse-gr: x 1 pr år Markeds- Føring: Kommune Spesialist- helsetjenesten: x 2 pr år Nettsider laget: år 1 Brosjyrer ferdige: år 1 Eksterne infomøter: Kick-off seminar: år 1 Temadager x 1 pr år Rehabiliteringstiltak: Kartlegging før rehab: x 8 pr år Kartlegging etter rehab : x 9 pr år Evaluering: Søknad etisk komite sendt: år 1 Datainnsamling: x 8 pr år

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Kreftrehabilitering er satsningsområde i Nasjonal Kreftregi og i Nasjonal handlingsplan for kreft.Rett til dette hjemles i «Forskrifter habilitering, rehabilitering og individuell plan»og bør skje i nærmiljøet.Det er mangel på kommunale kreftrehabiliteringstilbud.Etter behandling sliter mange med seneffekter som foringer livskvalitet,helse, yrkesliv og familieliv.KF og AK ønsker prøve ut ett rehabiliteringsprogram der kreftoverlevere kan oppleve hvordan aktivitet,fellesskap og kunnskap kan fremme helse.Mål:øke kreftoverlevernes egenmestring,sosiale og yrkesmessige deltakelse og livskvalitet.

Målsetting

At KF i et samarbeid med AK har prøvd ut en modell for kommunal kreftrehabilitering for å forebygge og redusere fysiske og psykososiale følger av kreftsykdom og behandling og gi den enkelte kreftoverlever hjelp og inspirasjon til å leve livet best mulig.

Målgruppe

Kreftoverlevere i Askøy kommune i yrkesaktiv alder,18-67 år som har avsluttet primærbehandling for kreft mellom 3 måneder til 5år siden.

Antall personer i målgruppen

90

Beskrivelse av gjennomføring

Målgruppen for prosjektet er kreftoverlevere i yrkesaktiv alder (18-67 år) som har avsluttet primærbehandling for kreft for mellom 3 mnd. og 5 år siden. Tilbudet organiseres som grupperehabilitering med 4 t ukentlig i tre mnd. for 8-10 deltagere i hver gruppe,totalt opptil 90 deltagere.Målsetting skal bygge på den enkeltes ressurser og behov, og gi et grunnlag for evaluering av rehabiliteringsprosessen. Før oppstart vil deltakerne testes for kondisjon, styrke og utholdenhet av fysioterapeut og lege må godkjenne oppstart. Det er lagt opp gruppetrening både inne/ute. Variasjon vektlegges for å øke sannsynligheten for at deltagerne finner en aktivitet de vil fortsetter med. Individuelle treningsprogram gjennomføres hjemme 1-2 ganger pr uke, med oppfølging og veiledning. Frivillige lag og organisasjoner blir invitert inn, slik at deltagerne kan prøve ut aktivitetstilbudene. Dette er kommunens sykkelklubb, golfklubb, bowlingklubb, kajakk-kubb og turlag. Ved å prøve ut aktivitetene kan dette øke sjansen for at de fortsetter aktiviteten etter rehabiliterings-perioden.Det blir også temadager hvor deltagerne får aktuell informasjon, kunnskap og lærer ulike teknikker for å mestre sin situasjon.Pårørende inviteres inn ved start og slutt.

Fremdriftsplan

Pr år i en 3 års periode : Møter: Prosjektgr : hver 2.mnd Styringsgr: x 1 pr halv år Referanse-gr: x 1 pr år Markeds- Føring: Kommune Spesialist- helsetjenesten: x 2 pr år Nettsider laget: år 1 Brosjyrer ferdige: år 1 Eksterne infomøter: Kick-off seminar: år 1 Temadager x 1 pr år Rehabiliteringstiltak: Kartlegging før rehab: x 8 pr år Kartlegging etter rehab : x 9 pr år Evaluering: Søknad etisk komite sendt: år 1 Datainnsamling: x 8 pr år

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

ISSN 2703_7800_2 Sluttrapport kreftrehabilitering Askøy kommune.pdf

Prosjektleder/forsker

Anne-Marte Hess Sweetmore

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Kreftrehabilitering
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Askøy kommune
Beløp Bevilget
2017: kr 990 000, 2018: kr 990 000, 2019: kr 990 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.12.2020
Status
Avsluttet