Familiesamtale ved kreftsykdom

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Dette prosjektets hensikt har vært å utvikle, prøve ut og evaluere en intervensjon med familiestøtte når en foreldre med barn

Dette prosjektets hensikt har vært å utvikle, prøve ut og evaluere en intervensjon med familiestøtte når en foreldre med barn under 18 år har en uhelbredelig kreftsykdom. Hensikten med familiesamtaler ved kreftsykdom var å:

·        Tydeliggjøre barn/ungdom og familiens problemer og perspektiv for å danne riktig utgangspunkt for foreldre og barn/ungdoms forståelse og involvering

·        Tydeliggjøre og bruke barn/ungdom og familiens ressurser og nettverk

·        Skape grunnlag for læring for mestring av situasjonen på kort og lang sikt

 

3 sykehus med ulike strukturer og befolknings grunnlag har vært med å utvikle og prøvd ut intervensjonen som er nøye beskrevet i en manual. Tverrfaglig sammensatte prosjekt og referansegrupper har kvalitetssikret prosjektet. Manualen er også oversatt til engelsk og kan fåes ved henvendelse pr. epost til kari.bugge@ahus.no. Arbeidet i prosjektet kan punktvis oppsummeres slik:

a)      Utvikling av intervensjonen med manual og protokoll

b)      Kompetanse- og veilednings program for de som skulle utføre intervensjonen

c)      Evaluering av de som har utført intervensjonen

d)      Evalueringsstudie av de som har mottatt intervensjonen

e)      Revisjon av manual/protokoll og publisering av resultater

f)        Videreføring av intervensjonen gjennom opplæring og veiledning

g)      Utvikling av en modell for støtte til barnefamilier i sykehus

 

Resultatene av evalueringsstudien er positiv både fra barn og foreldre, og foreldrene i forskningsstudien mente intervensjonen burde gjøres obligatorisk ved alle sykehus når foreldre får beskjed om dårlig prognose eller spredning/ikke lenger kurativ behandling, som en del av den medisinske behandlingen.

Prosjektleder/forsker

Kari E. Bugge

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Familiesamtale ved kreftsykdom
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Ullevål universitetssykehus
Beløp Bevilget
2005: kr 300 000, 2006: kr 284 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet