Nordisk kosthald, heilkorn og tarmkreft

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

En regner med at rundt 30 % av krefttilfeller kan forebygges ved riktig kosthold, vekt og aktivitet. Spesielt kreft i fordøyelsessystemet er sett i sammenheng med kostholdsfaktorer. Insidensen av tarmkreft blant norske kvinner er blant den høyeste i verden, og er nesten tredoblet de siste femti år.

Målsetting

Vi ville se på effekter av et kosthold med mange tradisjonelle matvarer, som meieriprodukter, grovbrød, rotgrønnsaker, kål, potet, fisk og tran, og risiko for tykk- og endetarmskreft.

Design, metode, materiale

Vi har benyttet overlevelsesanalyse på to kohortestudier, Kvinner og kreft-studien og HELGA-studien. Kvinner og kreft-studien er en nasjonal representativ kohortestudie som inkluderer kvinnelige deltakere fra 1991-. Dette prosjektet inkluderer 94 000 deltakere som har svart på 1-3 spørreskjema med spørsmål om helse, livsstil og kosthold. Deltakerne er tilfeldig utvalgt fra Kreftregisteret, ut fra fødselsår. HELGA-studien er et nordisk “Centre of excellence” finansiert av Nordforsk. Deler av Kvinner og kreft, Västerbottenkohorten frå Sverige og Kost, Kræft og Helbred fra Danmark er inkludert i kohorten med totalt 120 000 deltakere. Deltakerne fra Sverige og Danmark var invitert til å henholdsvis delta i helsescreening og møte opp på et studiesenter for utfylling av blant annet spørreskjema og mål av høyde/vekt. Informasjon om krefttilfeller var innhentet fra nasjonale kreftregister.

Gjennomføring

Prosjektets målsetning ble underveis spesifisert til poteter av flere grunner. Pga forsinkelse ved oppstart av prosjektet, ble andre temaer fordelt til andre forskere. Det spises mye potet i Norge og i verden generelt, og det er forsket lite på potet. Vi vurderte det som svært nyttig og interessant å forske på potet og risiko for kreft. Det er gjennomført tre studier: vi har sett på hva som karakteriserer kvinner som spiser poteter i Kvinner og kreft-studien. Videre har vi sett på sammenhengen mellom potetinntak og risiko for tykk- og endetarmskreft i Kvinner og kreft-studien Ettersom vi fant interessante resultat, ble det vurdert å forske videre på potet som eksponering i andre deler av fordøyelsessystemet, og i en større kohorte. I den tredje studien er det dermed sett på sammenhengen mellom potetinntak og risiko for bukspyttkjertelkreft i HELGA-studien.

Resultater

Vi fant at høyt potetinntak (minst 2,5-3 poteter om dagen) sammenlignet med laveste inntak av poteter var assosiert med høyere risiko for tykktarm- og endetarmskreft samt bukspyttkjertelkreft hos kvinner. Den økte risikoen for tarmkreft ble kun sett hos de med en kroppsmasseindeks under 25, mens aldersspesifikke analyser viste en økt risiko for bukspyttkjertelkreft hos kvinner over 75 år med høyt potetinntak. Det ble tatt høyde for andre risikofaktorer.

Samarbeidspartnere

Vi har gjennom vårt arbeid med HELGA-studien samarbeidet med seniorforsker, Anja Olsen, ved Kræftens Bekæmpelse i Kjøbenhavn. Hun har vært biveileder, samt medforfatter på alle 3 artiklene i PHD-prosjektet.

Videre planer

Avhandlingen er publisert i Munin og på Kvinner og Kreft-studiens nettsider. En journalist (frilanse, på oppdrag fra universitetet) skriver nå om prosjektet, og skal publisere det som en nyhetssak ved universitetet i Tromsø, samt muligens på forskning.no. Da to av studiene ikke er publisert i tidsskrift enda, avventer journalisten med hans publikasjon av prosjektet. Siden våre funn er basert på to enkeltstudier vil det være for tidlig å gi kostråd på bakgrunn av dette. Mer forskning vil være essensielt.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Det har ikke vært noe spesifikt samarbeid med søkerorganisasjonen utover finansieringen.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling: 
Åsli LA (2016) Potato consumption and risk of colorectal and pancreatic cancer. The Norwegian Women and Cancer cohort and the HELGA cohort., UIT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige universitet.

Artikler:
Åsli L, Braaten T, Olsen A, Lund E & Skeie G (2015) "What characterises women who eat potatoes? A cross-sectional study among 74,208 women in the Norwegian Women and Cancer cohort." Food Nutr Res 19;59:25703
doi: 10.3402/fnr.v59.25703

Åsli L, Olsen A, Braaten T, Lund E & Skeie G "Potato consumption and risk of colorectal cancer in the Norwegian Women and Cancer cohort" Innsendt 2016.

Åsli L, Braaten T, Olsen A, Tjønneland A, Overvad K, Nilsson LM, Renström F, Lund E & Skeie G "Potato consumption and risk of pancreatic cancer in the HELGA cohort." Innsendt 2016.

Andre publikasjoner: 
Molina-Montes, Esther et al. (2016) "Flavonoid and lignan intake and pancreatic cancer risk in the European prospective investigation into cancer and nutrition cohort." International Journal of Cancer, årg. 139, nr. 7, s.1480-1492.
doi: 10.1002/ijc.30190. Epub 2016 Jun 10.

Skeie G, Braaten T, Olsen A, Kyrø C, Tjønneland A, Landberg R, Nilsson LM, Wennberg M, Overvad K, Åsli LA, Weiderpass E, Lund ES (2016) "Intake of whole grains and incidence of oesophageal cancer in the HELGA Cohort." European Journal of Epidemiology, årg. 31, nr. 4, s. 205-414.
doi: 10.1007/s10654-015-0057-y. Epub 2015 Jun 20.

Ward, Heather A. et al. (2016) "Pre-diagnostic meat and fibre intakes in relation to colorectal cancer survival in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition." British Journal of Nutrition, årg. 116, nr. 2, s.316-325.
doi: 10.1017/S0007114516001859. Epub 2016 May 19.

Kyrø, Cecilie et al. (2014) "Plasma alkylresorcinol concentrations, biomarkers of whole-grain wheat and rye intake, in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) cohort." British Journal of Nutrition, årg. 111, nr. 10, s.1881-1890.
doi: 10.1093/jnci/djt352

Kyrø, Cecilie et al. (2014) "Plasma alkylresorcinols, biomarkers of whole-grain wheat and rye intake, and incidence of colorectal cancer." Journal of the National Cancer Institute, årg. 106, nr. 1:djt352.
doi: 10.1093/jnci/djt352. Epub 2013 Dec 7.

Obón-Santacana, Mireia et al. (2013) "Dietary intake of acrylamide and pancreatic cancer risk in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) cohort." Annals of Oncology, årg. 24, nr. 10, s.2645-2651.
doi: 10.1093/annonc/mdt255. Epub 2013 Jul 14.

Chuang, Shu-Chun et al. 2012) "Fiber intake and total and cause-specific mortality in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition cohort." American Journal of Clinical Nutrition, årg. 96, nr. 1, s.164-174.
doi: 10.3945/ajcn.111.028415. Epub 2012 May 30.

Romieu, Isabelle et al. (2012) "Dietary glycemic index and glycemic load and breast cancer risk in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)." American Journal of Clinical Nutrition, årg. 96, nr. 2, s.345-355.
doi: 10.3945/ajcn.111.026724. Epub 2012 Jul 3.

Prosjektet har vært publisert ved poster på EPINOR-samling og ved ernæringskonferanse i Berlin.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Kappen_Lene_A_Åsli.pdf
Paper 1.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling: 
Åsli LA (2016) Potato consumption and risk of colorectal and pancreatic cancer. The Norwegian Women and Cancer cohort and the HELGA cohort., UIT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige universitet.

Artikler:
Åsli L, Braaten T, Olsen A, Lund E & Skeie G (2015) "What characterises women who eat potatoes? A cross-sectional study among 74,208 women in the Norwegian Women and Cancer cohort." Food Nutr Res 19;59:25703
doi: 10.3402/fnr.v59.25703

Åsli L, Olsen A, Braaten T, Lund E & Skeie G "Potato consumption and risk of colorectal cancer in the Norwegian Women and Cancer cohort" Innsendt 2016.

Åsli L, Braaten T, Olsen A, Tjønneland A, Overvad K, Nilsson LM, Renström F, Lund E & Skeie G "Potato consumption and risk of pancreatic cancer in the HELGA cohort." Innsendt 2016.

Andre publikasjoner: 
Molina-Montes, Esther et al. (2016) "Flavonoid and lignan intake and pancreatic cancer risk in the European prospective investigation into cancer and nutrition cohort." International Journal of Cancer, årg. 139, nr. 7, s.1480-1492.
doi: 10.1002/ijc.30190. Epub 2016 Jun 10.

Skeie G, Braaten T, Olsen A, Kyrø C, Tjønneland A, Landberg R, Nilsson LM, Wennberg M, Overvad K, Åsli LA, Weiderpass E, Lund ES (2016) "Intake of whole grains and incidence of oesophageal cancer in the HELGA Cohort." European Journal of Epidemiology, årg. 31, nr. 4, s. 205-414.
doi: 10.1007/s10654-015-0057-y. Epub 2015 Jun 20.

Ward, Heather A. et al. (2016) "Pre-diagnostic meat and fibre intakes in relation to colorectal cancer survival in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition." British Journal of Nutrition, årg. 116, nr. 2, s.316-325.
doi: 10.1017/S0007114516001859. Epub 2016 May 19.

Kyrø, Cecilie et al. (2014) "Plasma alkylresorcinol concentrations, biomarkers of whole-grain wheat and rye intake, in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) cohort." British Journal of Nutrition, årg. 111, nr. 10, s.1881-1890.
doi: 10.1093/jnci/djt352

Kyrø, Cecilie et al. (2014) "Plasma alkylresorcinols, biomarkers of whole-grain wheat and rye intake, and incidence of colorectal cancer." Journal of the National Cancer Institute, årg. 106, nr. 1:djt352.
doi: 10.1093/jnci/djt352. Epub 2013 Dec 7.

Obón-Santacana, Mireia et al. (2013) "Dietary intake of acrylamide and pancreatic cancer risk in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) cohort." Annals of Oncology, årg. 24, nr. 10, s.2645-2651.
doi: 10.1093/annonc/mdt255. Epub 2013 Jul 14.

Chuang, Shu-Chun et al. 2012) "Fiber intake and total and cause-specific mortality in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition cohort." American Journal of Clinical Nutrition, årg. 96, nr. 1, s.164-174.
doi: 10.3945/ajcn.111.028415. Epub 2012 May 30.

Romieu, Isabelle et al. (2012) "Dietary glycemic index and glycemic load and breast cancer risk in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)." American Journal of Clinical Nutrition, årg. 96, nr. 2, s.345-355.
doi: 10.3945/ajcn.111.026724. Epub 2012 Jul 3.

Prosjektet har vært publisert ved poster på EPINOR-samling og ved ernæringskonferanse i Berlin.

Prosjektleder/forsker

Lene Angell Åsli

Hovedveileder

Eiliv Lund

Detaljer
Program
Forskning (2010)
Prosjektnavn
Nordisk kosthald, heilkorn og tarmkreft
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
UiTø, Helsefak., Inst. for samf.med
Beløp Bevilget
2011: kr 605 000, 2012: kr 0, 2013: kr 650 000, 2014: kr 665 000
Startdato
01.02.2011
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet