Kosthold og kreftforebyggelse

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Noreg, med den norske undersøkinga ”Kvinner og Kreft”, blei som siste land innlemma i den Europeiske multisenterunde

Bakgrunn: Noreg, med den norske undersøkinga ”Kvinner og Kreft”, blei som siste land innlemma i den Europeiske multisenterundersøkinga ”The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition” (EPIC) i 1998. Prosjektet ”Kosthold og kreftforebyggelse”, eit delprosjekt av ”Kvinner og Kreft”, sørgja for vidare deltaking i EPIC ved å dekkje driftsmidlar og lønn til koordinator.

 

Målsetjing/Metode: For at Noreg skulle kunne delta i vidare analysar i EPIC måtte først data frå spørjeskjema definerast etter EPIC standard og sendast inn. Vidare måtte analysemetodar for å finne næringsverdiane i den norske matvaretabellen dokumenterast for å kunne utvikle ein felles EPIC næringsmiddeldatabase (ENDB). Overlevingsdata (kreft og dødsårsak) måtte også oversendast EPIC sentralt. Alt dette kravde eit nært samarbeid med dei ansvarlege i EPIC sentralt i form av ein norsk koordinator.

 

Gjennomføring/Resultat/Vitskapeleg betydning/Vidare planar: Noreg har greidd å markere seg sterk innan EPIC ved at vi har greidd å følgje dei fastsette tidsrammene frå EPIC trass i at vi kom sist med i samarbeidet. Vi har fått ansvaret for analysane av fisk og brystkreft i heile EPIC-kohorten og er med i fleire arbeidsgrupper som skal sjå på ulike kosthalds- og livsstilsfaktorar i relasjon til ulike kreftformer. Samarbeidet har ført til medforfattarskap i fleire vitskapelege artiklar, og det er planlagt fleire artiklar i åra framover (sjå publikasjonsliste). Det har også vore eit samarbeid med Anette Hjartåker sitt prosjekt ”Kosthald og kreft”, prosjektnr. 2000/2/0107 i form av oppdatering av intervjuprogrammet EPIC-Soft og opplæring av intervjuarar.

 

Publikasjonar:

Public Health Nutrition 2002; 5(6B).

 

Bingham SA, Day NE, Luben R, Ferrari P, Slimani N, Norat T, Clavel-Chapelon F, Kesse E, Nieters A, Boeing H, Tjønneland A, Overvad K, Martinez C, Dorronsoro M, Gonzalez CA, Key TJ, Trichopoulou A, Naska A, Vineis P, Tumino R, Krogh V, Bueno-de-Mesquita HB, Peeters PHM, Berglund G, Hallmans G, Lund E, Skeie G, Kaaks R & Riboli E (2003) “Dietary fibre in food and protection against colorectal cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC): an observational study.” The Lancet, nr. 361, s. 1496-1501.

 

Gonzalez CA, Pera G, Agudo A, Palli D, Krogh V, Vineis P, Tumino R, Panico S, Berglund G, Siman H, Nyren O, Agren A, Martinez C, Dorronsoro M, Barricarte A, Tormo MJ, Quiros JR, Allen N, Bingham S, Day N, Miller A, Nagel G, Boeing H, Overvad K, Tjonneland A, Bueno-de-Mesquita HB, Boshuizen HC, Peeters P, Numans M, Clavel-Chapelon F, Helen I, Agapitos E, Lund E, Fahey M, Saracci R, Kaaks R & Riboli E (2003) “Smoking and the risk of gastric cancer in the European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition (EPIC)” Int J Cancer, årg. 107, nr. 4, s. 629-634.

 

Jenab M, Ferrari P, Slimani N, Norat T, Casagrande C, Overad K, Olsen A, Stripp C, Tjonneland A, Boutron-Ruault MC, Clavel-Chapelon F, Kesse E, Nieters A, Bergmann M, Boeing H, Naska A, Trichopoulou A, Palli D, Krogh V, Celentano E, Tumino R, Sacerdote C, Bueno-de-Mesquita HB, Ocke MC, Peeters PH, Engeset D, Quiros JR, Gonzalez CA, Martinez C, Chirlaque MD, Ardanaz E, Dorronsoro M, Wallstrom P, Palmqvist R, Van Guelpen B, Bingham S, San Joaquin MA, Saracci R, Kaaks R & Riboli E (2004) “Association of nut and seed intake with colorectal cancer risk in the European prospective investigation into cancer and nutrition.” Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, årg. 13, nr. 10, s. 1595-1603.

 

Miller AB, Altenburg HP, Bueno-De-Mesquita B, Boshuizen HC, Agudo A, Berrino F, Gram IT, Janson L, Linseisen J, Overvad K, Rasmuson T, Vineis P, Lukanova A, Allen N, Amiano P, Barricarte A, Berglund G, Boeing H, Clavel-Chapelon F, Day NE, Hallmans G, Lund E, Martinez C, Navarro C, Palli D, Panico S, Peeters PH, Quiros JR, Tjonneland A, Tumino R, Trichopoulou A, Trichopoulos D, Slimani N & Riboli E (2004) “Fruits and vegetables and lung cancer: Findings from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition.” Int J Cancer, årg. 108, nr. 2, s. 269-276.

 

Lund E, Engeset D, Alsaker E, Skeie G, Hjartaker A, Lundebye AK & Niebor E (2004) “Cancer risk and salmon intake.” Science, nr. 305 (5683), s. 477-478; author reply.

Prosjektleder/forsker

Eiliv Lund

Detaljer
Program
Forskning (2000)
Prosjektnavn
Kosthold og kreftforebyggelse
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2001: kr 315 000, 2002: kr 340 000, 2003: kr 355 000
Startdato
17.04.2001
Sluttdato
17.04.2004
Status
Avsluttet