Ungdom med kreft

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet
Kreftforeningen hadde i 2008 ungdom med kreft som satsningsområde, dette resulterte i et kunnskapsgrunnlag med informasjon om hvilke utfordringer ungdom med kreft står overfor i behandlingen og rehabilitreingsperioden.
Gjennom deltagelse på nasjonale og internasjonale konferanser ser vi at ungdom med kreft får mye større fokus i andre land. I utlandet er det etablert egne avdelinger for ungdom og det er laget retningslinjer for psykososial oppfølging. I Englad er det også et deltidsstdie om Ungdomsmedisin.

Prosjektets målsetting
Planlegge og gjennonføre en konferanse hvor fagpersoner fra barne- og voksenkreftmiljøet

møtes, som kan resultere i felles retningslinjer for ungdom med kreft. Vi ønsker også å starte et arbeid for å etablere en egen avdeling for ungdom med kreft i Norge.

Prosjektets målgruppe
Fagpersoner fra barne – og voksenkreftmiljøet fra hele landet som arbeider med ungdom med kreft., fastleger, kommunehelsetjenesten, NAV og pasientforeninger

Prosjektets betydning
Kreftforeningen har hittil satset på barn med kreft opptil 15 år innlagt på barneavdelinger. Handlingsplanen for fagteamet i Kreftforeningen som arbeider med barn og ungdom skal nå sette fokus på ungdom fra 15 år og oppover., med spesielt fokus på de som får sin behandlin på voksenavdelinger.
Vi ønsker at konferansen blir en viktig arena for fagpersoner som vil jobbe videre for å sette ” Ungdomsmedisin” ut i praksis.
Det er ivitert tre fagpersoner fra det internasjonale barne- og ungdomskreftmiljøet til å forelese om deres er faring og forskning på ungdom med kreft i utlandet

Framdriftsplan.
Første planleggingsmøtet er i juni.
Programkomiteen for konferansen består av fagpersoner fra barne- og voksenkfetmiljøet,Ungdomsgruppen

og Støtteforeningen for kreftsyke barn.
Konferansen gjennomgøres februar 2010Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0353.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Ungdom med kreft er en gruppe som faller mellom to stoler, ikke er de barn og ikke er de voksne. Det er ca.200 ungdom med kreft i alderen 15 til 25 år med nyoppdaget kreft. Kreftforeningens satsningsområde i 2008 var ungdom med kreft. Prosjektet resulterte i et kunnskapsgrunnlag hvor det ble samlet tall, fakta, forskning og praksiserfaring. Kunnskapsgrunnlaget viser at hovedutfordringene for ungdom med kreft er sen diagnose, lite oppfølging på det psykososiale plan, rehabiliteringen er ikke systematisert, praktiske og økonomiske støtteordninger bør bli bedre, og avdelingene er ikke tilrettelagt ungdoms behov.
Målsetting: Ved å sette fokus på denne gruppen ønsket vi å arrangere en konferanse om ungdom med kreft, alder 15 til 25 år. Deltagerne på konferansen var fagpersoner fra hele landet som arbeider med denne gruppen. Vi ønsket å lage en arena og være en brobygger mellom barne- og voksenkreftmiljøet.
Gjennomføring: Fagpersoner fra det nasjonale og internasjonale miljøet som arbeider innen fagfeltet ble invitert som foredragsholdere. Konferansen ble arrangert over to dager og foredragsholderne bidro til et faglig høyt nivå på tema ungdom med kreft.
Resultat: Prosjektgruppen var meget fornøyd med konferansen. Deltagerne ga gode tilbakemeldinger, høy kvalitet på relevante foredrag. Brukerperspektivet ble ivaretatt gjennom en historie hvor en tidligere pasient fortalte veien fra diagnosen og frem til i dag. Workshop for deltagerne gjorde erfaringsutvekslingen god og det ble knyttet kontakter på tvers av profesjon og arbeidssted.
Videre planer: Prosjektet skal videreføre arbeidet med ungdom med kreft ved å starte opp ressursgruppene på Universitetssykehusene i Tromsø, Trondheim Bergen og Oslo. Vi vil også følge opp arbeidet i Helse- og omsorgsdepartementet om det blir utarbeidet nasjonale retningslinjer for ungdom gjennom nasjonale handlingsprogram.

Prosjektleder/forsker

Sigrid Elisabeth Trandum

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Ungdom med kreft
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2010: kr 200 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet