Besøkerkurs for ungdom

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: NORILCOs viktigste oppgave er å nå mennesker som skal opereres for å informere om livet etter en operasjon

Bakgrunn: NORILCOs viktigste oppgave er å nå mennesker som skal opereres for å informere om livet etter en operasjon. Denne oppgaven søkes nådd gjennom en effektiv og veldrevet besøkstjeneste. En slik besøkstjeneste er avhengig av en stor gruppe mennesker i forskjellig alder som stiller opp frivillig som besøkere. Ut i fra tilbakemeldinger fra nyopererte ungdommer betyr det mye å få besøk av en jevnaldrende som forstår, og har vært i samme tøffe livssituasjon som en selv. En hovedutfordring for NORILCO er derfor å rekruttere unge besøkere. Problemet er at få ungdommer ønsker å stille som besøkere samt at det ikke finnes noe egnet kurstilbud for denne gruppen. NORILCOs Ungdom (NU) mener at rekruttering av unge besøkere best gjøres gjennom vår egen ungdomsorganisasjon.

 

NU ønsket å utvikle og gjennomføre et eget besøkerkurs for ungdom i alderen 17-35 år. Kurset skulle gi deltakerne grunnleggende kunnskaper om det å være besøker med fokus på ungdoms særskilte problemstillinger.

 

Målsetting: Besøkerkurset har hatt følgende målsettinger:

·        Utvikle et eget kursopplegg med fokus på ungdoms særskilte problemstillinger og nødvendigheten av å møte ungdom på deres premisser.

·        Etablere kursopplegget som et fast tilbud til ungdom som ønsker å bli besøkere i tillegg til eksisterende kurstilbud.

·        Øke rekrutteringen av unge besøkere

·        Skape et større engasjement blant ungdom i forhold til besøkstjenesten

 

Gjennomføring: Kurset ble gjennomført 16.-18. september 2005 på Rica Hell Hotell.

 

Resultat og videre planer: Prosjektgruppa mener at prosjektets målsetninger er oppnådd, dette er basert på skriftlig og muntlig tilbakemeldinger fra kursdeltakerne. Samt at prosjektgruppa har tilrettelagt for at deres arbeid kan brukes i fremtidige besøkerkurs for ungdom.

Prosjektleder/forsker

Renate Nyborg

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Besøkerkurs for ungdom
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2005: kr 180 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet