Arbeidsliv etter kreftterapi

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Mer enn 80% av 513 personer behandlet for bryst-, prostata- og testikkelkreft ved Det Norske Radiumhospital i 1998 til 2002 er

Mer enn 80% av 513 personer behandlet for bryst-, prostata- og testikkelkreft ved Det Norske Radiumhospital i 1998 til 2002 er fortsatt i arbeid 2-6 år etter avsluttet primærbehandling. De er uten tilbakefall av sykdommen, har sammenlignbare levekår og klarer stress i arbeidssituasjonen på lik linje med en sammenlignbar gruppe fra normalbefolkingen uten kreftsykdom. Til tross for at de kreftoverlevende rapporterer noe mer somatiske sykdomssymptomer, så opprettholder de sammenlignbar arbeidskapasitet og gruppen fra normalbefolkningen.

 

Dette er hovedkonklusjonene i doktorgraden til sosionom og forsker Sævar Berg Guðbergsson. Han har undersøkt arbeidslivserfaringer hos norske kreftoverlevende som en del av en nordisk undersøkelse om kreft og arbeidsliv. Undersøkelsen ble initiert av Nordisk Cancer Union og den norske undersøkelsen ble finansiert av stiftelsen Helse og rehabilitering.

 

Det å komme tilbake og fortsette i arbeide etter avsluttet primærbehandling for kreft, er viktig forutsetning for å opprettholde levekår og ”normalisere” dagliglivet etter en kreftsykdom. Tidlig diagnostisering sammen med sammensatt medisinsk behandling har medført økning i antall og andel overlevende etter kreftsykdom de siste 10-15 årene. Det medfører både flere som overlever, men også at flere lever lenger med sin kreftsykdom og vil være i stand til å komme tilbake til arbeid etter avsluttet primærbehandling. Kreft kan i økende grad sammenlignes med andre kroniske tilstander. Til tross for noe mer somatiske symptomer enn normalbefolkningen kan kreftoverlevende primærbehandlet for bryst-, prostata- og testikkelkreft som er uten tilbakefall, være optimistiske i forhold til fortsatt deltakelse i arbeidslivet. For å styrke kunnskap og kompetanse om aktuelle og nødvendige rehabiliteringstiltak for disse tilstandene er det viktig å øke forskning om kreftoverlevendes erfaringer fra arbeidslivet.

 

Vedlegg og sluttprodukter:

  • Doktorgradsavhandling, ”Life after Cancer; work expiriences, living conditions and impact of cancer in tumour-free cancer survivors”; Sævar Berg Guðbergsson

Prosjektleder/forsker

Sophie D. Fosså

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Arbeidsliv etter kreftterapi
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Det norske radiumhospital – HF
Beløp Bevilget
2004: kr 550 000, 2005: kr 550 000, 2006: kr 525 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet