Landskonferanse for tillitsvalgte

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Prostatakreftforeningen (PROFO), er en landsdekkende interesseforening for pasienter som har eller har hatt prostatakreft, deres familier og nærmeste, helsepersonell og andre med interesse for prostatakreft. Foreningen er tilsluttet Kreftforeningen. Formålet vårt er å ivareta prostatakreftpasienters interesser blant annet ved å drive opplysende virksomhet, drive likemannsarbeid, utgi medlemsblad og fremme pasientgruppens rettigheter overfor helseapparatet og de politiske myndigheter.

 

Prostatakreft rammer nærmere 4000 personer årlig og er således den største enkeltdiagnosen når det gjelder kreft hos menn. Det å få prostatakreft er knyttet til mange tabuer og det har til nå vært lite fokus på denne sykdommen i Norge, f. eks i forhold til brystkreft. For mange som rammes av denne krefttypen innebærer det en et tap av manndom og medfører ofte depresjon og maktesløshet. Menn som rammes av prostatakreft blir stilt overfor vanskelige valg i forhold til behandling og de seinplager som dette fører med seg, som impotens, tap av selvbilde og inkontinens med mer.

 

PROFO har siden stiftelsen av foreningen i mai 2003 jobbet intenst med å etablere lokallag og rekruttere tillitsvalgte fordi vi mener det å ha lokalt kontaktpunkt er nøkkelen til å nå ut til flest mulig personer med prostatakreft.

 

Prosjektet ble gjennomført 12.-14. oktober 2007 på Rica Klubben Hotell i Tønsberg. Det var innleid eksterne foredragsholdere, både med og uten helsefaglig bakgrunn. Prosjektgruppen la i sitt planleggingsarbeid for konferansen å skaffe foredragsholdere av høy standard, da vi vet dette er viktig for målgruppen, samtidig som at fagfeltet er komplisert og krever dertil egnet kompetanse. Dette ga seg utslag i en meget rask tilbakemelding fra vår medlemsmasse med totalt 100 deltagere. Foredragsholderne fikk svært mange spørsmål fra salen og det fulgte også en paneldiskusjon hvor deltagerne stilte flere spørsmål og debatterte med foredragsholderne om behandling, diagnostisering og seinfølger. Dette er svært viktige tema for vår målgruppe og derfor var engasjementet svært høyt under hele konferansen.

 

Det var videre lagt godt til rette for sosial samkvem og sosial brobygging. Dette for at deltakerne skulle lettere utveksle erfaringer og således et forhøyet utbytte av samlingen. Sosiale aktiviteter også i form kulturopplevelser stod også på programmet.

Prosjektleder/forsker

Andreas Hole

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
Landskonferanse for tillitsvalgte
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2007: kr 605 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
01.11.2007
Status
Avsluttet