CD-rom og brosjyer

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

NORILCOs UNGDOM (NU) er en landsdekkende organisasjon for stomi- eller reservoaroperert ungdom i alderen 15-35 år og skal arbe

NORILCOs UNGDOM (NU) er en landsdekkende organisasjon for stomi- eller reservoaroperert ungdom i alderen 15-35 år og skal arbeide for å bedre livsvilkårene for ungdommer med stomi eller reservoar. NU har behov for å tenke annerledes på hvordan vi rekrutterer nye medlemmer og informerer om vår virksomhet.

 

Vi har de siste årene hatt et stort frafall av medlemmer og en dårlig tilgang av nye. NU ønsker derfor å satse på alternative måter å nå potensielle medlemmer på. Gjennom prosjektet har vi utviklet en brosjyre med DVD som skal utleveres til ungdom på sykehus av våre besøkere, gjennom apotek og sendes til de som ønsker informasjon. Med dette håper vi å kunne presentere vår organisasjon på en friskere og mer ”ungdommelig” måte, som appellerer til vår målgruppe i større grad enn ved en ordinær brosjyre. DVD-en inneholder informasjon om det å leve med stomi eller reservoar samt våre satsningsområder og aktiviteter frisket opp med bilder og lyd. For å supplere denne er det produsert en brosjyre som gir ungdommen mulighet til å lese om NU uten å bruke DVD-en. Også andre målgrupper som skoleungdom, kjærester og andre interesserte vil finne at dette er en spennende og informativ måte å lære om vår pasientgruppe og organisasjon.

 

Underveis ble det bestemt å bytte format fra CD-rom til DVD fordi dette formatet er mer anvendelig og tidsriktig. Det ble i prosjektet brukt en profesjonell produsent mens prosjektgruppen har levert det skriftlige materialet og definert innholdet. Alt materiell med medisinsk innhold ble kvalitetssikret av Sykepleiere i stomiomsorg (SIS), mens materiell av organisatorisk innhold ble kvalitetssikret internt i organisasjonen. Produktet ble som følge av dette sterkt forsinket og når denne rapporten skrives er DVD og brosjyre ennå ikke ferdig.

 

Prosjektet hadde en budsjettramme på 170.000 kroner hvorav 150.000 kroner er finansiert av Helse og Rehabilitering. Budsjettrammen ble overholdt.

Prosjektleder/forsker

Bjørnar Dagstad

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
CD-rom og brosjyer
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2004: kr 150 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
01.08.2004
Status
Avsluttet