Web-støtte til kreftpasienter

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Personer som får kreft opplever ofte mange sammensatte symptomer og problemer; fysisk og psykososialt

Personer som får kreft opplever ofte mange sammensatte symptomer og problemer; fysisk og psykososialt. Sykdom og behandling griper sterkt inn i livet, pågår over tid og medfører bivirkninger og bekymringer både for pasienten selv og for familien. En forutsetning for å hjelpe pasientene på best mulig måte er å gripe tak i deres plager og problemer, og tilpasse hjelp og støtte til hver enkelt. Studier har imidlertid vist at pasienter får liten hjelp med dette innenfor det etablerte behandlingsapparatet.

 

Dette prosjektet har utviklet et web-basert støttesystem for kreftpasienter; WebChoice. Hensikten er å hjelpe kreftpasienter med å mestre sin sykdom og hverdag bedre gjennom WebChoices ulike funksjoner: (1) et skreddersydd hjelpemiddel for å rapportere, prioritere og overvåke egne symptomer og problemer; (2) oppdatert forskningsbasert informasjon om konkrete tiltak og muligheter, spesielt tilpasset hver enkelt pasients symptomer og problemer; (3) mulighet til å stille individuelle spørsmål til kreftsykepleier via epost; (4) webressurser med aktuell informasjon og støtte spesielt for kreftpasienter og deres familier; (5) diskusjonsforum for kreftpasienter, der pasientene kan dele kunnskap og erfaringer med hverandre. I dette prosjektet valgte vi personer som har eller har hatt brystkreft eller prostatakreft som målgrupper.

 

WebChoice ble utviklet i tett samarbeid med pasienter, helsepersonell og it-eksperter med spesiell kompetanse på pasientsystemer og brukervennlighet. Det unike med WebChoice er at konseptet i sin helhet er utviklet fra pasientens ståsted. WebChoice tar utgangspunkt i symptomene og problemene til hver enkelt pasient. Ingen andre kjente nettsteder er så skreddersydd til den enkeltes behov. WebChoice øker dermed pasientenes evne til å ta egne beslutninger, ta ansvar for egen helse, mestre utfordringer ifm kreftsykdom og styrker dem i kommunikasjonen med helsepersonell. Systemet testes for tiden i en RCT med 324 kreftpasienter, og foreløpige resultater er svært lovende. WebChoice skal integreres i Kreftforeningens arbeid og kan utvikles videre i tilknytning til andre elektroniske verktøy for helsepersonell, og for andre pasientgrupper.

Prosjektleder/forsker

Cornelia Ruland

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Web-støtte til kreftpasienter
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Senter for sykepleierforskning og pasientmedvirkning, Rikshospitalet
Beløp Bevilget
2004: kr 900 000, 2005: kr 900 000, 2006: kr 900 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet