Kreftforeningens rådgivningstjeneste for minoritetsspråklige i korona-tider

Søknadssammendrag

Bakgrunn
De siste ukene har Kreftforeningen opplevd stor pågang fra kreftpasienter og pårørende som har vært ekstra bekymret i en hverdag preget av korona. Kreftforeningens rådgivningstjeneste gir råd og veiledning til de som har kreft, har hatt kreft eller er pårørende. I tillegg kan rådgivningstjenesten svare på spørsmål om forebygging av kreft. Rådgiverne, som er spesialsykepleiere og sosionomer, hjelper både voksne og barn. Tjenesten er gratis og den som tar kontakt kan være anonym. Men tjenesten er per i dag bare tilgjengelig for å de som behersker norsk eller engelsk.

Målsetning
Kreftforeningen ønsker i samråd med Rådet for psykisk helse å utvide, samt tilpasse, Kreftforeningens rådgivningstjeneste til å favne de som snakker andre språk enn norsk og engelsk.

Målgruppe
Målgruppen er innvandrere generelt og de største minoritetsspråklige gruppene spesielt.

Metode
Kreftforeningen ønsker å rekruttere og inkludere frivillige minoritetsspråklige helsefagarbeidere (eksempelvis sykepleiere/sosionomer) i rådgivningstjenesten. Sammen med Rådet for psykisk helse lages en plan for å rekruttere helsefagarbeidere som frivillige. Ulike kanaler vil brukes for å nå helsefagarbeidere med minoritetsspråklig kompetanse; annonser i fagblader, organisasjoner som er villig til å dele etc. Kreftforeningen vil gi opplæring til de frivillige. Når nok rådgivere innenfor en språkgruppe nærmer seg slutten på opplæringen (eksempelvis urdu), vil det annonseres ut mot den aktuelle innvandrergruppen (pakistanere) at Kreftforeningens rådgivningstjeneste er tilgjengelig for dem på gitte datoer.

Tidsplan
Rekrutteringsarbeidet starter i mai/juni, fra august til oktober gjennomføres opplæring parallelt med fortsatt rekruttering, og i november starter annonsering overfor målgruppen om to-fire kvelder – med pilotering i månedsskiftet november/desember.

Forventede resultat
Kreftforeningen ønsker at tilbudet kan bli kjent i målgruppen – og i et lengre perspektiv bidrar til at flere minoritetsspråklige bruker rådgivningstjenesten. Tiltaket kan bidra til lik tilgang til helseinformasjon for alle deler av befolkningen, og til å redusere sosial ulikhet i helse på sikt.

Prosjektleder/forsker

Mona Bjelland

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Kreftforeningens rådgivningstjeneste for minoritetsspråklige i korona-tider
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
Kr 100.000
Startdato
30.04.2020