EBBA II

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn:

Økningen i brystkreftinsidensen i Norge og internasjonalt er parallell med en ugunstig livsstil kjennetegnet av høyt matinntak (høyt energiinntak) kombinert med lav fysisk aktivitet gjennom alle faser av livet. Dette er assosiert med ugunstige metabolske profiler (høy kroppsvekt, ugunstig fettsammensetning, høyt blodsukker). Betyr disse forhold relatert til kroppsvekt og andre metabolske forhold noe for nivåer av insulin, østrogen og progesteron av betydning for brystkreftrisiko og prognose? 

 

Målsetting:

Arbeidet belyser disse problemstillingene, og bruker data innsamlet i den norske EBBA-I Studien (Energy Balance and Breast Cancer Aspects), hvor vi har målt daglig østrogen gjennom en hel menstruasjonssyklus hos 204 friske kvinner i alderen 25-35 år, og fra en pilot av EBBA-II studien, en klinisk randomisert intervensjonsstudie med fysisk aktivitet blant nydiagnostiserte brystkreftpasienter.

 

Resultater:

I avhandlingen viser man at lav fødselsvekt kombinert med overvekt i voksen alder er assosiert med høyt østrogennivå, samt at høye kvinner med høye insulinverdier hadde et høyere østrogennivå (41 %) sammenlignet med kvinner med lavere nivå av insulin. I tillegg hadde kvinner som ikke hadde født barn og samtidig var overvektige eller var tidligere brukere av hormontilskudd et høyere østrogennivå enn normalvektige og ikke-brukere av hormoner. Kort tid mellom menarchealder og første barnefødsel var også assosiert med høye østrogennivåer. Dette understreker kompleksiteten, da ikke bare ugunstig energibalanse og insulin, men også reproduksjon kan påvirke østrogennivåer av betydning for brystkreftrisiko og prognose. Videre fant vi en høyere aggressivitet i brystkreftsvulsten (høy Ki67) hos premenopausale brystkreftpasienter som hadde høye nivåer av Insulin Growth Factor-I (IGF-I) og insulin resistens.

 

Vitenskapelig betydning:

Resultatene fra dette arbeidet understreker at kroppssammensetning gjennom livet og høye insulin nivåer påvirker nivåer av østrogen som også er relatert til barnefødsler og bruk av hormontilskudd. Disse resultater er av betydning i forebygging og behandling av brystkreft og gir informasjon om at systematisk god kunnskap om disse forhold hos kvinner med og uten brystkreft kan påvirke brystkreftrisiko og prognose. I videre analyser i EBBA-II studien vil vi ytterligere studere disse forhold for å skreddersy optimal brystkreftbehandling.

 

Doktorgradsavhandling:

Finstad SE (2012) Body Composition, Estradiol, Insulin and Breast Cancer, Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8264-349-8

 

Artikler:

Finstad SE, Emaus A, Potischman N, Barrett E, Furberg A-S, Ellison P, Jasienska G & Thune I (2009) “Influence of birth weight and adult body composition on 17 beta -estradiol levels in young women.” Cancer Causes Control, årg. 20, nr. 2, s. 233-242. Epub 2008 Oct. 14.

Doi:10.1007/s10552-088-9238-2

 

Finstad SE, Emaus A, Tretli S, Jasienska G, Ellison PT, Furberg A-S, Wist E & Thune I (2009) “Adult height, insulin, and 17ß-estradiol in young women.” Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, årg. 18, nr. 5, s. 1477-1483.

Doi:10.1158/1055-9965.EPI-08-0972

 

Iversen A, Thune I, McTiernan A, Emaus A, Finstad SE, Flote V, Wilsgaard T, Lipson SF, Ellison PT, Jasienska G & Furberg AS (2011) “Ovarian hormones and reproductive risk factors for breast cancer in premenopausal women: the Norwegian EBBA-I study.” Hum Reprod., årg 26, nr. 6, s. 1519-1529. Epub 2011 Apr 5.

 

Finstad SE, McTiernan A, Wist E, Furberg AS, Alhaidari G, Perera ND, Fagerland MW, Schlichting E, Sauer T & Thune I  “Patient characteristics and tumor cell proliferation (Ki67) among newly diagnosed breast cancer patients.” Innsendt 2012.

 

Prosjektleder/forsker

Sissi Espetvedt Finstad

Hovedveileder

Inger Thune

Detaljer
Program
Forskning (2007)
Prosjektnavn
EBBA II
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Oslo univ.sykeh., Kreft- og kirurgiklinikken
Beløp Bevilget
2008: kr 530 000, 2009: kr 560 000, 2010: kr 575 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet