Langtidsmorbiditet hos kreftpasienter

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Utgangspunkt for denne avhandlingen er et stadig høyere antall nye krefttilfeller samt vesentlige forandringer i lan

Bakgrunn: Utgangspunkt for denne avhandlingen er et stadig høyere antall nye krefttilfeller samt vesentlige forandringer i langtidsresultater med høy helbredelsesprosent. I etterkant av gode behandlingsresultater må en etter hvert forvente langtidseffekter hos overlevende etter kreft i form av redusert helse og funksjonsevne.

 

Målsetting: Avhandlingen belyser denne problemstillingen gjennom en norsk populasjonsbasert helseundersøkelse samt en norsk oppfølgningsstudie av testikkelkreft-tilfeller.

 

Resultater: I avhandlingen blir det fastslått at en uventet høy andel med kreftpasienter ikke var bevisst tidligere kreftdiagnose (20%). Videre blir det vist at kreftpasienter mange år etter sin diagnose opplever dårlig helse, har hyppigere kontakt med helsetjenesten og bruker velferdsordninger mer enn personer uten kreftdiagnose. Noe uventet er funnet av at gjennomgått kreft ikke har fremkalt behov for å legge om til en mer helsebevisst livsstil. Testikkelkreft-overlevende er en subgruppe av kreftpasienter med spesielle problemer. Disse pasientene har en raskere vektøkning gjennom åren enn en kontrollgruppe. Lav alder ved sykdomsdebut samt eksponering for kjemoterapi er spesielt assosiert til dette funnet.  En mulig forklaring kan vare at menn som er behandlet for testikkelkreft er disponert til hypogonadism, noe som kan være følge av selve sykdommen men også behandlingen.

 

Vitenskaplig betydning: Resultatet fra den populasjonsbaserte helseundersøkelsen indikerer behovet for en betydelig forbedring av kommunikasjonen mellom lege og pasient. Videre danner resultatene en basis for videre prospektive studier av langtidskonsekvenser av kreft, der ikke bare fysiske plager bør undersøkes men også psykososiale. Resultatene fra undersøkelsene på testikkelkreft overlevende gir informasjon av betydning til systematisk og vitenskaplig basert oppfølgningen av tidligere kreftpasienter med henblikk på langtidseffekter, slik at terapien av nye pasienter kan vurderes og pasienter med langtidseffekter kan få hjelp.

 

Doktorgrqadsavhandlingen:

Nord C (2004) Aspects of Long-Term Cancer Survivorship. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 82-8072-180-0 nr. 237.

 

Artikler:

Nord C, Mykletun A & Fosså SD (2003) ”Cancer patients’ awareness of about their diagnosis: a population-based study.” Journal of public health medicine, nr. 25, s. 313-317.

 

Nord C, Mykletun A, Thorsen L, Bjøro T & Fosså SD (2005) “Self-reported health and use of health care services in long-term caner survivors.” International Journal of Cancer, Akseptert.

 

Nord C, Fosså SD & Egeland T (2003) “Excessive annual BMI increase after chemotherapy among young survivors of testicular cancer.” British Journal of Cancer, nr. 88, s. 36-41.

 

Nord C, Bjøro T, Ellingsen D, Mykletun A, Dahl O, Bremnes RM, Wist E & Fosså SD (2003)  “Gonadal hormones in long-term survivors 10 years after treatment for unilateral testicular cancer.” European Urology, nr. 44, s. 322-328.

Prosjektleder/forsker

Anna Carina Nord

Hovedveileder

S.D. Fosså

Detaljer
Program
Forskning (2000)
Prosjektnavn
Langtidsmorbiditet hos kreftpasienter
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2001: kr 530 000, 2002: kr 112 000, 2003: kr 805 000
Startdato
01.10.2001
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet