Grønne saker i små kropper

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Sammenhengen mellom folks levevaner og utvikling av kreft har de senere årene blitt bedre dokumentert gjennom internasjonal forskning og viser at et høyt inntak av frukt og grønnsaker hver dag kan redusere kreftrisikoen med 20 %. I gjennomsnitt spiser norske barn under halvparten av anbefalt mengde frukt og grønnsaker og er dermed nederst på listen i europeisk sammenheng. Kostholdsvaner etablert i barne- og ungdomsperioden er avgjørende for kostholdsvaner i voksen

 

I prosjektet ”Sunn mat i små kropper” fikk kreftforeningen utviklet et pedagogisk verktøy, kortspillet Grønne saker i små kropper. Spillet består av 20 enkeltkort med forskjellige karikaturer av forskjellige bær, frukt og grønnsaker. Spillets regler og informasjon på kortet stimulerer til økt kunnskap om sunn mat. I prosjektet ”Grønne saker i små kropper” ville vi evaluere dette spillet og se nærmere på om det kunne bidra til større interesse og kunnskap om bær, frukt og grønnsaker og kanskje og føre til at barna spiste mer. Det ettårige prosjektet ble avsluttet 31. desember 2008 og er finansiert med midler fra Helse og Rehabilitering samt lønnsmidler til prosjektledelse fra Kreftforeningen.

 

To barnehager og en barneskole i Bergen deltok i prosjektet. De tok kortspillet i bruk ukentlig over en to måneders periode. I forkant ble barna intervjuet og foreldre og personale svarte på spørreskjema om barnas interesse, kunnskap og om hvor mye de spiste av frukt, bær og grønnsaker. Det samme ble gjort etter at to måneder med bruk av kortspillet var avsluttet. Resultatet viser at kortspillet Grønne saker i små kropper engasjerer barna i stor grad. Både de 84 barna fra 3 – 12 år, foreldrene og personalet beskriver en større interesse hos barna for bær, frukt og grønnsaker. De har tydeligvis fått mer kunnskap og i prosjektperioden har de spist mer frukt, bær og grønnsaker enn de gjorde før prosjektstart.

 

Prosjektet har vist at kortspillet Grønne saker i små kropper er et godt pedagogisk verktøy for personell i barnehager og skoler i sitt arbeid med å tilrettelegge for et sundt kosthold. Spillet blir nå utvidet til 40 kort og vil dermed være mer engasjerende for de litt større skolebarna. Kreftforeningen jobber nå med en distribusjonsplan slik at alle landets barnehager og skoler kan få tilbud om kortspillet. Det vil også bli tatt stilling til om konseptet skal videreutvikles på andre måter fra tegne/malebok til dataspill.


 

Prosjektleder/forsker

Randi Værholm

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Grønne saker i små kropper
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2008: kr 135 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet