Englepels: Om barns sorgarbeid

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet ”Englepels, om barns sorgarbeid”, har sin bakgrunn i ønsket om et hjelpmiddel for lettere å finne et språk i forhol

Prosjektet ”Englepels, om barns sorgarbeid”, har sin bakgrunn i ønsket om et hjelpmiddel for lettere å finne et språk i forhold til de minste barna som opplever alvorlig sykdom og død hos nære pårørende.

 

Hospice Lovisenberg, en avdeling for pasienter med en langtkommet kreftsykdom, opplever i perioder utfordringer i form av små barn som pårørende. Et tilfeldig bekjentskap med boken

”Englepels” av Iben Sandemose, initierte et prosjekt i samarbeid med forfatteren, Hospice Lovisenberg, DNK, TV og videoselskapet Fabel & Fakta og Totalteateret i Tromsø. Det ble innvilget kr. 400.000 i Extra-midler fra Helse og Rehabilitering via Den Norske Kreftforening. Dette resulterte i en 30 minutters videofilm hvor skuespillere fra Totalteateret har overført Sandemoses bok til scenen.

 

Filmen er distribuert via Kreftforeningens omsorgssentra over hele landet. Det er et håp at den kan benyttes av helsearbeidere, i skole og i barnehager.

 

Det arbeides i etterkant av prosjektet med å skaffe midler til et nyopptrykk av boken ”Englepels”, da denne bør følge videoen. Dette er foreløpig ikke avklart.

Prosjektleder/forsker

Sølvi Jørgensen

Detaljer
Program
Rehabilitering (1999)
Prosjektnavn
Englepels: Om barns sorgarbeid
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Fabel og fakta TV og videoproduksjon v/ Tor Segelcke
Beløp Bevilget
2000: kr 400 000
Startdato
01.05.2000
Sluttdato
31.03.2001
Status
Avsluttet