Videreføring av intern- tv

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn for prosjektet var at vi ønsket å bruke Intern-TV for å nå ut til pasientene med informasjon på en bedre og mer effek

Bakgrunn for prosjektet var at vi ønsket å bruke Intern-TV for å nå ut til pasientene med informasjon på en bedre og mer effektiv måte. Vi ønsker å formidle hva sykehuset har å tilby av rehabiliteringstiltak og øke tilgjengeligheten til tilbudene, for eksempel innenfor fagområdet for psykososial onkologi og rehabilitering. Vi så muligheten til å nå dem der de var via TV, til rommene der mange er sengeliggende store deler av dagen, med mye ventetid. Der kunne de nåes med overføringer av konserter og underholdning som arrangeres på sykehuset, gudstjenester og produserte info.program fra ulike fagseksjoner. Vi kalte dette for ”Mestrings-TV” for å fokusere på at det som skulle formidles skulle være med på å hjelpe pasientene til å mestre sin livssituasjon så godt som mulig. Hensikten har vært å lage noe annet enn det som pasienter kan se på andre kanaler.

 

Vårt interne TV-anlegg er analysert og oppgradert. Vi har byttet ut gamle TV-er på sykehuset med nye. Det er montert kamerapunkter for direkteoverføringer. Det er innkjøpt kameraer, time-laps videospiller m/redigeringsutstyr og PC software. Det er installert base for sendingene. Vi har etablert to kanaler. Den ene har vært oppe å gå i over et år. Det er stillbilder som går kontinuerlig med informasjon. Den varer i ca.18 minutter. Her kan de som ønsker å gå inn med dagsaktuell informasjon, for eksempel angående meny eller utflukter.  Dette kan sees i resepsjonsmrådet og på kanal 1 på alle TV-er på sykerommene og fellesstuene. På Kanal 2 skal vises film. Denne kanalen åpnes nå tidlig på våren 2002. Til denne kanalen har vi produsert filmer om CT, MR, Ultralyd og Nukleærmedisinske undersøkelser, smertelindring, og en andaktserie på 19 program som heter ”en hånd å holde i.” Målet er å bygge ut denne kanalen med et programtilbud på 4 timer til sammen. Kanal 2 blir også brukt til direkteoverføring av arrangementer til pasientrommene.

Prosjektleder/forsker

Steinar Ekvik

Detaljer
Program
Rehabilitering (1999)
Prosjektnavn
Videreføring av intern- tv
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Informasjonsavdelingen, Det Norske Radiumshospital
Beløp Bevilget
2000: kr 250 000
Startdato
01.01.2000
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet