Colorectal cancer prognose

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Tykktarms- og endetarmskreft er en av våre vanligste kreftsykdommer og rammer menn og kvinner relativt likt. Forskningsprosjektet har anvendt forskjellige metoder for å identifisere risikofaktorer for tilbakefall (lokalt eller i form av spredning) etter operativ behandling av tykktarms- og endetarmskreft. Utgangspunktet har vært et klinisk materiale etablert fra 316 pasienter med tykktarms- og endetarmskreft, samlet inn som ledd prosjektet ”Mikrometastaser i benmarg ved colorectal cancer”, og prosjektet har vært organisert i flere delprosjekter.

 

Gjennomføring og resultater: I hovedprosjektet analyserte vi tilstedeværelsen av kreftceller i benmarg hos pasienter på operasjonstidspunktet ved hjelp av immunomagnetisk seleksjon og immuncytokjemi, og har nå rapportert 10 års oppfølging etter operasjonen. Resultatene viste at det å ha kreftceller i benmarg var ugunstig med tanke på utvikling spredning og for overlevelse av sykdommen, men med dagens metoder kan man neppe bruke dette alene til å velge ut pasienter til tilleggsbehandling etter kirurgi [3].

 

Fra de samme pasientene ble det også samlet inn svulstvev, og de andre delprosjektene er rettet mot arbeide med å identifisere andre faktorer av betydning for utvikling av spredning og langtidsoverlevelse hos denne pasientgruppen. Ved hjelp av immunhistokjemi fant vi at økt tilstedeværelse i cellekjernen av det spredningsrelaterte proteinet S100A4 var assosiert med spredningsutvikling og redusert overlevelse [2, 1]. Vi har også undersøkt RNA isolert fra de samme svulstene med RT-PCR for å se om mikro-RNA i svulstvev kan være prognostiske biomarkører i denne kreftformen [7]. 

 

Siden prosjektbevilgningen var til et 50% postdoktorstipend til Kjersti Flatmark har det også kommet publikasjoner fra andre delprosjekter som bevilgningen har vært med på å støtte og hvor Extrastiftelsen derfor er kreditert. Dette gjelder et prosjekt rettet mot strålebehandling av endetarmskreft [5, 6] og et prosjekt som omhandler spredning til bukhulen av tykktarms- og endetarmskreft [4].  

 

Konklusjon: Studiene har bidratt til ny kunnskap om faktorer av betydning for spredning og overlevelse etter operativ behandling av tykktarms- og endetarmskreft, og flere av resultatene fra disse studiene videreføres nå i nye studier.                               

                                                                             

 

Artikler:

Berge G, Costea DE, Berg M, Rasmussen H, Grotterod I, Lothe RA,  Maelandsmo GM & Flatmark K (2010) “Coexpression and nuclear colocalization of metastasis-promoting protein S100A4 and p53 without mutual regulation in colorectal carcinoma.” Amino Acids.

doi: 10.1007/s00726-010-0514-6 [1]

 

Boye K, Nesland JM, Sandstad B, Maelandsmo GM & Flatmark K (2010) “Nuclear S100A4 is a novel prognostic marker in colorectal cancer.” Eur J Cancer 46(16): 2919-2925.

doi: 10.1016/j.ejca.2010.07.013 [2]

 

Flatmark K, Borgen E, Nesland JM, Rasmussen H, Johannessen HO, Bukholm I, Rosales R, Harklau L, Jacobsen HJ, Sandstad B, Boye K & Fodstad O (2011) “Disseminated tumour cells as a prognostic biomarker in colorectal cancer.” Br J Cancer 104(9): 1434-1439. doi: 10.1038/bjc.2011.97 [3]

 

Flatmark K, Davidson B, Kristian A, Stavnes HT, Forsund M & Reed W (2010) “Exploring the peritoneal surface malignancy phenotype – a pilot immunohistochemical study of human pseudomyxoma peritonei and derived animal models.” Hum Pathol 41(8): 1109-1119.

doi: 10.1016/j.humpath.2009.12.013 [4]

 

Folkvord S, Flatmark K, Dueland S, de Wijn R, Groholt KK, Hole KH, Nesland JM, Ruijtenbeek R, Boender PJ, Johansen M, Giercksky KE & Ree AH (2010) “Prediction of response to preoperative chemoradiotherapy in rectal cancer by multiplex kinase activity profiling.” Int J Radiat Oncol Biol Phys 78(2): 555-562. doi: 10.1016/j.ijrobp.2010.04.036 [5]

 

Ree AH, Dueland S, Folkvord S, Hole KH, Seierstad T, Johansen M, Abrahamsen TW & Flatmark K (2010) “Vorinostat, a histone deacetylase inhibitor, combined with pelvic palliative radiotherapy for gastrointestinal carcinoma: the Pelvic Radiation and Vorinostat (PRAVO) phase 1 study.” Lancet Oncol 11(5): 459-464. doi: 10.1016/S1470-2045(10)70058-9 [6]

 

Schee K, Fodstad O & Flatmark K (2010) “MicroRNAs as biomarkers in colorectal cancer.” Am J Pathol 177(4): 1592-1599. doi: 10.2353/ajpath.2010.100024 [7]

 

 

 

 

 

Prosjektleder/forsker

Kjersti Flatmark

Hovedveileder

Øystein Fodstad

Detaljer
Program
Forskning (2007)
Prosjektnavn
Colorectal cancer prognose
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2008: kr 323 000, 2009: kr 343 000, 2010: kr 350 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
30.06.2011
Status
Avsluttet