Tøft å leve med en kronisk syk

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Hvert år får ca 1000 nordmenn anlagt pose på magen (stomi) eller reservoar på grunn av kreft, kroniske sykdommer eller skader i tarmsystemet eller urinveiene. NU har mange tilbud til sine medlemmer, men det har hittil ikke vært noen tilbud rettet mot pårørende. Derfor ønsket vi å søke Helse og Rehabilitering om en pårørendesamling, slik at vi med prosjektet kunne være en bidragsyter til å øke forståelsen for hvordan det er å være pårørende til en stomi- eller reservoaroperert person.

 

Målsetting:

·        Å arrangere en faglig samling hvor deltakerne skal på et forum hvor de kan danne en arena for åpenhet, kommunikasjon og forståelse.

·        Å gjøre den kronisk syke og partneren bedre rustet til å møte utfordringer i forhold til samliv – med vekt på samhandling, kommunikasjon og problemløsing.

·        Bidra til å øke forståelsen for hvordan det er å være en pårørende til en stomi- og reservoaroperert person.

 

Gjennomføring: Samlingen ble gjennomført 30. september til 2. oktober 2005 på Garder Kurs- og Konferansehotell ved Gardermoen.

 

Resultat og resultatvurdering: Med bakgrunn i prosjektets målsetting føler prosjektgruppen at målene for prosjektet langt på vei ble nådd. Vi klarte å skape en trygg ramme rundt prosjektet som bidro til at deltakerne følte at de kunne gi av seg selv og dele sine tanker og følelser med de andre deltakerne. Bedre kommunikasjon og større forståelse for både den pårørende og den kronisk syke situasjon er kommentarer vi har fått fra deltakerne i etterkant.

 

Videre planer: Prosjektgruppen vil anbefale for NU styret at liknende kurs bør implementeres i NUs faste program.

Prosjektleder/forsker

Tone Pernille Ragnøy

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Tøft å leve med en kronisk syk
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2005: kr 175 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet