Livskvalitet ved IBD

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Målsetting: Målsettingen var å beskrive den helserelaterte livskvalitet hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD) fem

Målsetting: Målsettingen var å beskrive den helserelaterte livskvalitet hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD) fem år etter diagnosetidspunkt, samt identifisere hvilke demografiske og kliniske variabler som påvirket denne livskvaliteten.

 

Materiale og Metode: Totalt ble det inkludert 497 pasienter, gjennomsnittsalder 43 år, lik kjønnsfordeling, ca 2/3 med ulcerøs colitt (UC) og 1/3 med Crohn’s sykdom (CD). I tillegg til pasientens helserelaterte livskvalitet registerte vi opplysninger om utdannelse, jobb, sykemeldinger og uførerygd.

 

Resultater: Flertallet pasienter med sykdommene Ulcerøs colitt og Crohn’s sykdom klarer seg rimelig godt i hverdagen fem år etter de fikk påvist sin sykdom, men de hadde redusert livskvalitet sammenlignet med den norske befolkning. Pasienter med Crohn’s sykdom hadde noe dårligere livskvalitet enn pasienter med ulcerøs colitt, og kvinner rapporterer lavere livskvalitet enn menn. Faktorer som kortisonbruk, tilbakefall av symptomer og forekomst av leddplager påvirket livskvaliteten negativt. Pasienter med tarmsykdom var halvannen til to ganger oftere sykemeldt enn den norske befolkning. Fem år etter diagnosetidspunkt hadde pasienter med Crohn’s sykdom to ganger økt risiko for å bli uføretrygdet, mens de med ulcerøs colitt hadde samme risiko for uføretrygd som den norske befolkning.

 

Vitenskapelig betydning: Det finnes ingen norske arbeider som systematisk har kartlagt hvordan pasienter med disse tarmsykdommene klarer seg i hverdagen, eller hvordan sykdommene påvirker deres livskvalitet. Avhandlingen har stor betydning med tanke på hvilke tiltak og behandlinger som bør iverksettes for best mulig å hjelpe pasientene til å få en bedre hverdag.

 

Doktorgradsavhandling:

Bernklev T (2006) Health-related quality of life in inflammatory bowel disease. A population-based study. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 82-8072-850-3.

 

Artikler:

Bernklev T, Moum B, Moum T & the Inflammatory Bowel South-Eastern Norway (IBSEN) Group of Gastroenterologists (2002) “Quality of life in patients with inflammatory bowel disease: Translation, data quality, scaling assumptions, validity, reliability and sensitivity to change of the Norwegian version of IBDQ.” Scand J Gastroenterol, nr. 37, s. 1164-1174.

 

Bernklev T, Jahnsen J, Aadland E, Sauar J, Schulz T, Lygren I, Henriksen M, Stray N, Kjellevold Ø, Vatn M, Moum B & the IBSEN Study Group (2004) “Health-related quality of life in patients with inflammatory bowel disease five years after the initial diagnosis.” Scand J Gastroenterol, nr. 39, s. 365-373.

 

Bernklev T, Jahnsen J, Schulz T, Sauar J, Lygren I, Henriksen M, Stray N, Kjellevold Ø, Aadland E, Vatn M & Moum B (2005) ”Course of disease, drug treatment and health-related quality of life in patients with inflammatory bowel disease five years after initial diagnosis.” Eur J Gastroenterol Hepatol, årg. 17, nr. 10 okt, s. 1037-1045.

 

Bernklev T, Jahnsen J, Lygren I, Henriksen M, Vatn M & Moum B (2005) ”Health-related quality of life in patients with inflammatory bowel disease measured with the short form-36: Psychometric assessments and a comparison with general population norms.” Inflamm Bowel Dis, årg.11, nr. 10 okt., s. 909-918.

 

Bernklev T, Jahnsen J, Henriksen M, Lygren I, Aadland E, Sauar J, Schulz T, Stray N, Vatn M & Moum B (2006) ”Relationship between sick leave, unemployment, disability and health-related quality of life in patients with inflammatory bowel disease.” Inflamm Bowel Dis, årg. 12, nr. 5 mai, s. 402-412.

 

Palm Ø, Bernklev T, Moum B & Gran JT (2005) “Non-inflammatory joint pain in patients with inflammatory bowel disease is prevalent and has a significant impact on health-related quality of life.” J Rheumatol, årg. 32, nr. 9 sept, s. 1755-1759.

Prosjektleder/forsker

Tomm Bernklev

Hovedveileder

Morten Vatn

Detaljer
Program
Forskning (2001)
Prosjektnavn
Livskvalitet ved IBD
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2002: kr 445 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
28.02.2003
Status
Avsluttet