Vardesenter for hele landet: To digitale kostholdskurs for kreftpasienter

Søknadssammendrag

Et Vardesenter er et fristed og et gratis lavterskeltilbud for kreftpasienter og pårørende, et supplement til sykehusets medisinske behandling. Kreftforeningen har etablert Vardesentre på 7 steder i Norge i et helt unikt samarbeid med helseforetakene. Noen bruker Vardesenteret som et pauserom, for andre er Vardesenteret en møteplass. Atter andre søker kunnskap og råd på veien videre.

På Vardesentrene kan brukerne få råd fra klinisk ernæringsfysiolog via konsultasjoner og kurs. Våren 2020 har det vært gjennomført konsultasjoner, men ikke kurs da kreftpasienter er en av høyrisikogruppene når det gjelder Covid-19. Det er et ønske å gjøre kostholdskurs i regi av Vardesentrene tilgjengelige for målgruppen i en tid da fysiske kurs er utfordrende å gjennomføre, spesielt når matlaging er en del av innholdet i kurset. Ved å få på plass digitale kostholdskurs kan Vardesentrene bli et tilbud til kreftpasienter og pårørende over hele landet, uavhengig av når man er til behandling på sykehus, fysisk form og geografi.

Målet med prosjektet er å utvikle, filme og gjennomføre et digitalt kostholdskurs for kreftpasienter og deres pårørende om 1) forebygging av og råd ved vekttap og et om 2) forebygging av og råd ved vektoppgang før, under og etter behandling. De to kursene utarbeides, spilles inn og ferdigstilles i første del av 2021, for så å inngå i kurstilbud ved Vardesentrene fra medio 2021.

De digitale kostholdskursene vil kunne bli en viktig del av Vardesentrenes kurstilbud og utvide kursprogrammet vesentlig. Teamene er høyst relevante for store grupper av kreftpasienter og pårørende, og kursene kan leve videre i eksisterende eller nye prosjekt.

Prosjektleder

Mona Bjelland

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Vardesenter for hele landet: To digitale kostholdskurs for kreftpasienter
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
Kr 360.000
Startdato
03.09.2020