Pasientopplysning i distriktet

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Siden 1995 har Den Norske Kreftforening arrangert støtte og undervisningsprogrammet ”Lær å leve med kreft” for kreftpasienter

Siden 1995 har Den Norske Kreftforening arrangert støtte­ og undervisningsprogrammet ”Lær å leve med kreft” for kreftpasienter og pårørende i alle landets regioner. Programmet/kurset går over 8 uker med samlinger på 2­ – 2 ½ timers varighet per uke, noe som gjør det best egnet for områder med en bosetting aven viss størrelse; byer/nærområder til byer.

 

Høsten 1997 fikk Omsorgssenter Nordland prosjektmidler fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering for å omarbeide det allerede eksisterende kurset til en form bedre egnet for områder med mindre og mere spredt bosetting. For gjennom dette å kunne gi tilbudet til flest mulig kreftpasienter og pårørende, med sikte på å hjelpe dem til å mestre hverdagen med sykdommen.

 

Med utgangspunkt i det opprinnelige støtte-­ og undervisningsprogrammet ble det utarbeidet plan for, og gjennomført alternative kurs der de ytre tidsrammer ble endret fra åtte uker til en og to helger. Innhold og øvrige tidsrammer ble ikke endret, dvs tema, rekkefølge og tidsrammer for hvert tema fulgte det opprinnelige. Ved gjennomføringen av kurset over så kort tid blir det lange dager og deltakerne gis liten mulighet til bearbeiding over tid. For å ivareta deltakerne, både under og etter kurset, bodde alle på kursstedet under samlingen( -e), samt at alle ble kontaktet av den lokale kreftsykepleier i ettertid.

 

Til begge kursene ble foreleserne utelukket rekruttert fra lokalmiljøet.

 

Gjennomføringen av prosjektet viser at kurset lar seg gjennomføre i komprimert form. Gjennom evalueringen fremkommer det at deltakerne oppfattet kursene som nyttige. Evalueringene fra de to kursene indikerer også at kurs over to helger oppleves mindre belastende, og at det kan virke som dette er en bedre måte å gjennomføre det på enn over en helg.

 

Kostnadsmessig vil det være lite realistisk å gjennomføre slike kurs uten deltakerne selv dekker utgifter i forbindelse med reise og opphold. Dette er noe man burde jobbe for å få inn som refusjonspliktig over trygden på linje med enkelte andre rehabiliteringskurs.

Prosjektleder/forsker

Eli Horn Kjøren

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
Pasientopplysning i distriktet
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
1998: kr 275 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.03.1999
Status
Avsluttet