Opplæring, sertifisering av sykepleiere

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1.Bakgrunn for prosjektet:
I Norge får ca 140 barn under 15 år kreft hvert år. Økt behandlingsintensitet for den enkelte sykdom i de senere år har ført til at stadig flere barn med kreft overlever. De gode resultatene er oppnådd ved opprettelse av behandlingsansvar ved 5 Barnekreftsentre ved

universitetssykehusene her i Norge og via nordisk og internasjonalt samarbeid om behandlingsprotokoller. Behandlingen er ofte omfattende og svært intensiv, og avhengig av et dyktig tverrfaglig behandlingsteam bestående av høyspesialiserte fagpersoner. Barn og ungdom med kreft skal ha et tilbud rettet mot hele behandlingsforløpet med de konsekvenser dette medfører. For hver enkelt pasient innebærer det tiden fra diagnosetidspunktet på sykehuset – gjennom aktiv behandling – til flere år med polikliniske kontroller etter endt behandling.
Barn og unge er i vekst og utvikling, fysisk så vel som psykisk og mottar derfor sin kreftbehandling i en svært sårbar periode. Det er viktig å forebygge unødige psykososiale og fysiske skader av en langvarig behandling. Ettersom barn med kreft er en liten pasientgruppe er det få som har tilstrekkelig kunnskap om behandlingen av dem. I samarbeid med Kreftforeningen, FKS barn/unge og Universitetssykehusene i landet, er det utarbeidet en felles modell for samarbeid med dem som har behandlingsansvaret for denne pasientgruppen. Gjennom samarbeid som er forankret i sykehusets ledelse, er det laget felles rutiner og standardavtale hvor prosedyrer for informasjon til hver enkelt familie og deres nærmiljø blir en naturlig del av oppfølgingen til hver enkelt familie. Sverige har gjennom de 10 siste årene utviklet en pakke med informasjonsbilder av plast, som brukes ved informasjon til barn/unge med kreft, deres søsken og foreldre, skoler og barnehager om ulike typer kreftdiagnoser. Grunnet svenskenes copyright på materialet krever de en sertifisering og utdanning av sykepleiere som skal bruke det i informasjon til familier der kreft rammer.
2.Prosjektets målsetting:
Opplæring og sertifisering av sykepleiere ved de 5 største Universitetssykehusene i Norge, som har behandlingsansvar for barn/unge med kreft.
3.Prosjektets målgruppe:
Kurs over 3 dager for 2 sykepleiere fra hver barneavdeling ved 5 Universitetssykehus og 5 rådgivere fra Kreftforeningen som er et fagteam med spesiell fagfelt innen barn/unge med kreft.
4. Prosjektets betydning:
Prosjektets hensikt er å kunne gi god og lærerik informasjon om kreft til familier med barn/unge som pasienter og pårørende og ved informasjon til skoler og barnehager. Det vil gi en felles informasjon til barn/unge med kreft, og i og med at det er laget tilpasset informasjon til hver enkelt diagnose, vil informasjonen bli bedre og mer planmessig enn tidligere. Det vil lette informasjonsarbeidet for leger og sykepleiere som har ansvar for å gi informasjon. Gjennom bruken av disse bildene, vil en også kunne få til et strukturert system hvor gjengivelse av viktig informasjon kan gies av teamet rundt hver enkelt familie.


5. Framdrift 2010
Kurs over 3 dager for 2 sykepleiere fra hver barneavdeling ved 5 Universitetssykehus og 5 rådgivere fra Kreftforeningen som er et fagteam med spesiell fagfelt innen barn/unge med kreft.
Invitere Margaretha Nolbris og Karin Gustafsson til Norge som foredragsholdere over 3 dager i et standardisert opplæringskurs og gjennom dem å anskaffe bildene til Norge.
Etter kurset gjennomgår sykepleierne en eksamen og blir sertifisert for bruk av bildene i Norge.
Sertifisering av sykepleierne gjøres siste kurs dag ved gjennomføring av eksamen
Kurspakken inneholder innkjøp av undervisningsopplegg, sertifisering og billedkofferter til bruk ved informasjon.
Utprøving på de 5 største Universitetssykehusene i Norge som har behandlingsansvar for denne gruppen pasienter
Evaluering; utarbeides et felle evalueringssystem m spørsmål som skal være til bruk for pers og fam for å vurdere nytteverdien

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0359.pdf

Sluttrapportsammendrag

I Norge får ca 140 barn under 15 år kreft hvert år. Økt behandlingsintensitet for den enkelte sykdom i de senere år har ført til at stadig flere barn med kreft overlever. Barn og unge er i vekst og utvikling, fysisk så vel som psykisk og mottar derfor sin kreftbehandling i en svært sårbar periode. Det er viktig å forebygge unødige psykososiale og fysiske skader av en langvarig behandling. Ettersom barn med kreft er en liten pasientgruppe er det få som har tilstrekkelig kunnskap om behandlingen av dem. Prosjektets hensikt er å kunne gi god og lærerik informasjon om kreft til familier med barn/unge som pasienter og pårørende og til skoler og barnehager.

Gjennom prosjektet fra Stiftelsen Dam skulle sykepleiere få anledning til å kunne gi god og lærerik informasjon om kreft ved bruk av spesialdesignet billedmateriell. Det vil gi en felles informasjon til barn/unge med kreft, og i og med at det er laget tilpasset informasjon til hver enkelt diagnose, vil informasjonen bli bedre og mer planmessig enn tidligere. Det vil også lette informasjonsarbeidet for leger og sykepleiere som har ansvar for å gi informasjon. Gjennom bruken av disse bildene, vil en også kunne få til et strukturert system hvor gjengivelse av viktig informasjon kan gies av teamet rundt hver enkelt familie.

Sverige har produsert tegneserier som informasjons og undervisningsmateriell om barn/unge med kreft, som kalles Se-høre-gjøre bilder.
Formålet med bildene er å forklare ulike diagnoser, behandling og bivirkninger for barn/unge, familier og deres miljø/nettverk. Bildene skal gi barn/unge økt kunnskap og forståelse for sunn kropp, sykdommer, mottakelighet for infeksjoner, familie og relasjoner, men også følelser og reaksjoner på død og sorg. Bildene er av hard plast materiale med tilhørende magneter, for bruk på white-board eller kjøleskap. Det er ca 100 motiver i forskjellige størrelser, noen av A3/A4/samt i mindre størrelser.

Det ble foretatt en evaluering av kursdagene i etterkant av at kurset var ferdig. Samtlige sykepleiere opplevde at de hadde fått et nytt verktøy å bruke sammen med sin kjennskap til mange år med omsorg for barnet og ungdom. I vanskelige stasjoner hjalp bildene sykepleierne til å forklare ulike situasjoner. Bruk av bilder og DVD med forklaringer hjalp sykepleiere til å bruke sin egen kunnskap, samt utvide sin kunnskap om kreft for å gi bedre informasjon for pasienter, familie og folk i nettverket.

Prosjektleder/forsker

Britt Ingunn Sævig

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Opplæring, sertifisering av sykepleiere
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2010: kr 250 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet