Aktiviteter for unge med kreft

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn for prosjektet: Det norske Radiumhospital HF (DNR) har fått landsdekkende behandlingsfunksjon for barn og ungdom med

Bakgrunn for prosjektet: Det norske Radiumhospital HF (DNR) har fått landsdekkende behandlingsfunksjon for barn og ungdom med ben- og bløtvevssvulster. Behandlingstiden er ca ett år og innebærer at de unge tilbringer mye tid på sykehuset. I tillegg behandles barn og unge med CNS-svulster, lymfomer, benigne tilstander og andre kreftformer ved DNR. Seksjon for ergoterapi har registrert et stadig økende behov for aktiviteter / grupper spesielt tilrettelagt for disse unge pasientene. Våren 2001 ble det søkt om midler fra Helse og Rehabilitering til et 3-årig prosjekt kalt ”Aktiviteter for unge med kreft”. Søknaden ble ikke innvilget, men det ble innvilget midler til et forprosjekt for å styrke en ny søknad om det 3-årige prosjektet.

 

Målsetning for prosjektet: Målsetningen med forprosjektet var å utrede nærmere hvilke aktiviteter unge pasienter ved DNR selv ønsker. Resultatet av utredningen skulle gi et bedre grunnlag for videre planlegging av aktiviteter spesielt tilrettelagt for unge pasienter på deres egne premisser.

 

Gjennomføring: Gjennom samtaler med barn og unge, samt fagpersoner som arbeider med denne gruppen, fikk vi et grunnlag for å utarbeide en spørreundersøkelse. Denne ble først utprøvet på en gruppe friske barn og unge (pilotundersøkelse) før den ble sendt til 20 av våre unge pasienter.

 

Oppnådde resultater: Spørreundersøkelsen har gitt oss en god indikasjon på hvilke aktiviteter de unge selv ønsker. Aktiviteter med data og video skiller seg ut som klare favoritter. Dette er aktiviteter som er ”trendy og kule”, men også lærerike og utviklende og med stor nytteverdi for de unge etter endt behandling. Egnet utstyr vil kunne gi store muligheter for å tilby meningsfylte og spennende aktiviteter som f.eks. å lage avis, tidsskrift, hjemmeside, film og animasjon. Dette er aktiviteter som kan gi rom for samarbeid og dermed styrke samholdet mellom de unge pasientene, og samtidig gi rom for bearbeidelse av tanker og følelser i forbindelse med egen situasjon. Et prosjekt med aktiviteter spesielt tilrettelagt for unge kreftpasienter vil være av stor nytteverdi for alle landets sykehus som behandler unge med kreft.

Prosjektleder/forsker

Astri Aakrann Ziesler

Detaljer
Program
Rehabilitering (2001)
Prosjektnavn
Aktiviteter for unge med kreft
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Det Norske Radiumhospital HF
Beløp Bevilget
2002: kr 25 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet