Kreft og energiomsetning

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Kakeksi er en utsultingstilstand som rammer mer enn 50% av alle alvorlig syke kreftpasienter

Kakeksi er en utsultingstilstand som rammer mer enn 50% av alle alvorlig  syke kreftpasienter. Pasientene går sterkt ned i vekt pga. dårlig matlyst  og økt stoffskifte, fulgt av stor nedbrytning av fettvev og  muskulatur. Fra kreftsvulsten skilles det ut noen faktorer som bidrar til å bryte ned fett- og muskelvev. Kakeksi kan ikke reverseres ved ekstra  energitilførsel. Derimot reduserer inntak av fiskefett nivået av faktorene som bryter ned, samtidig med at vekttap og energiforbruk minsker. Vi vil måle nivået av gener som koder for produksjonen av disse  faktorene  andre gener som er viktige i energistoffskiftet i fettvev fra kakektiske og normal-vektige  personer som får fiskefett eller plantefett.

 

Parallelt med dette måler vi også nivået av viktige hormoner som regulerer stoffskiftehastighet og sult-opplevelse. Kakeksi reduserer livskvaliteten og minsker effekten av en rekke kreft-behandlinger.

 

Ved å kartlegge samspillet mellom gener og næringsstoffer ønsker vi å finne behandlings-metoder som kan gi kaketiske pasienter  bedre livskvalitet og leveutsikter.

 

Prosjektet ble ikke sluttført etter opprinnelig plan og vil bli videreført fra 2002 med prosjektnavn: Kreft og energimetabolisme, prosjektnr 2001/2/0093.

 

Publikasjoner:

Reseland, J.E., Eide, L.G. & Drevon C.A. 1998, ”The lean hormone-leptin.” Lipidforum, nr. 55, s. 16-20.

 

Reseland, J.E., Syversen, U., Bakke, I., Qvigstad, G., Eide, L.G., Hjertner, Ø., Gordeladze, J.O. & Drevon C.A. 2001, “Leptin is expressed in and secreted from primary cultures of human osteoblats, and promotes bone mineralization.” J Bone & Mineral Res, nr. 16, s. 1426-1433.

 

Gordeladze, J.O., Reseland, J.E., Eide, L.G., Bakke, I., Hjertner, Ø., Qvigstad, G., Syversen, U. & Drevon, C.A. 2002, “Leptin and leptin resceptors in osteoblastic cells: implications for bone remodelling and growth.” Proceedings from Int Soc for Musculoskeletal & neuronal interactions, Santorini, Greece. In press.

 

 

Prosjektleder/forsker

Liv G. Eide (henvendelser til Drevon)

Hovedveileder

Christian A. Drevon

Detaljer
Program
Forskning (1998)
Prosjektnavn
Kreft og energiomsetning
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
1999: kr 410 000, 2000: kr 105 000, 2001: kr 735 000
Startdato
11.05.1999
Sluttdato
01.08.2001
Status
Avsluttet