Mobilisere ungdom mot tobakk

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

De aller fleste ungdommene som begynner å røyke, gjør det mens de er elever på ungdomsskolen eller i videregående skole

De aller fleste ungdommene som begynner å røyke, gjør det mens de er elever på ungdomsskolen eller i videregående skole. Den Norske Kreftforening (DNK) samarbeider med Statens tobakksskaderåd (nå Sosial- og helsedirektoratet, avdeling tobakk) og Nasjonalforeningen for folkehelsen om programmer som skal forhindre røykestart og fremme røykeslutt hos ungdom. Samarbeidet dreier seg i hovedsak om skolebaserte program, der VÆR røykFRI er det mest sentrale. For å få gode resultater av forebyggende arbeid vet vi at det er viktig å jobbe på flere nivåer samtidig. I det tobakksskade-forebyggende arbeidet som drives, mangler et element der ungdom i større grad kan involvere seg aktivt mot tobakk, utvikle et nettverk som kan være en motvekt til tobakksindustriens forsøk på å gjøre tobakk til noe opprørsk og kult. Målet for prosjektet var å stimulere til at det utvikles slike lokale nettverk. Vi ville rekruttere ungdom fra ungdomsskolealder og oppover.

 

Prosjektet har hatt store problemer med gjennomføringen og har ikke hatt den framdriften vi hadde håpet. Det ble derfor bare bevilget midler for 2001, midler som sto igjen da ble overført til 2002.

 

Prosjektleder for ungdomsnettverket skulle være en del av teamene som jobber med VÆR røykFRI og 16-19 og jobbe med ”Ungdom mot tobakk” i 1/3 årsverk.

Prosjektleder/forsker

Ellen Lühr

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
Mobilisere ungdom mot tobakk
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2001: kr 350 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet