Besøkstjenesten

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Ungdomsgruppen i Den Norske Kreftforening (UG) driver Besøkstjeneste

Ungdomsgruppen i Den Norske Kreftforening (UG) driver Besøkstjeneste. Ungdom som selv har opplevd en kreftdiagnose, besøker ungdom som har fått kreft.

 

UG søkte Helse og Rehabilitering om midler til et 3-årig prosjekt for utvikling og kvalitetssikring av Besøkstjenesten – for å sikre kontinuitet i tilbudet til ungdom med kreft som ønsker å bli besøkere. Frivillig hjelperkurs for nye besøkere var tenkt til å bli et årlig tilbud med ca. 20 deltagere per kurs. Det ble lagt planer for at oppfølgingskurs for tidligere kursdeltagere skulle arrangeres to ganger i løpet av de tre årene. Målsetting for kurset var å gi besøkerne faglig påfyll og motivasjon til videre arbeid. Oppfølgingskurset ville således være et nytt tilbud i arbeidet med å videreutvikle og kvalitetssikre Besøkstjenesten.

 

I prosjektperioden har det blitt gjennomført to frivillig hjelperkurs og et oppfølgingskurs for tidligere kursdeltagere. I løpet av året er det blitt utdannet 27 nye besøkere, noe vi er svært godt fornøyd med! Vi er lagt på vei i jobben med å kvalitetssikre Besøkstjenesten.

 

Selvom vi gjennomførte ett kurs mer enn budsjettert kom vi i mål med et overskudd på kr 10.000. Hovedårsaken var at oppfølgingskurset gikk bare over to dager og med 15 deltagerne, mens det var budsjettert med en hel helg og 40 deltagere.

 

For år 2000 ble det lagt planer for et Frivillig hjelperkurs og for år 2001 ble det lagt planer for både Frivillig hjelperkurs og oppfølgingskurs. UG fikk avslag på søknad om prosjektmidler for år 2000. Dette synes vi var veldig synd! Vi hadde håpet på få kontinuitet i tilbudet til ungdom med kreft som ønsker å bli besøkere.

 

Vi vil likevel forsøke å jobbe videre for utvikling og kvalitetssikring av Besøkstjenesten!

Prosjektleder/forsker

Ingunn Helland

Detaljer
Program
Rehabilitering (1998)
Prosjektnavn
Besøkstjenesten
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
1999: kr 150 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.12.1999
Status
Avsluttet