Immunterapi mot kreft

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Pasienter med kronisk myelogen leukemi (KML) kan i mange tilfeller kureres med beinmargstransplantasjon

Bakgrunn: Pasienter med kronisk myelogen leukemi (KML) kan i mange tilfeller kureres med beinmargstransplantasjon. Forklaringen på dette er at det i beinmargen til en fremmed donor er T-celler som er i stand til å drepe pasientens leukemiceller. Dessverre er det i beinmargstransplantatet ofte også noen T-celler som angriper normalt vev hos mottakeren. Dette fører til ”graft versus host disease” (GVHD), som gir symptomer først og fremst fra tarm, hud og lever, og som kan være meget alvorlig, av og til dødelig. En måte å kontrollere dette på vil være å sette et gen inn i T-cellene som kan få T-cellene til å dø (suicid-gen). Vi har valgt denne strategien, og ville sette inn et gen som kan aktiveres med medikamentet Ganciclovir. Vi vil behandle pasienter med KML med T-celler som inneholder dette genet. Hvis pasientene får alvorlig GVHD, kan vi gi Ganciclovir. T-cellene som forårsaker GVHD vil da dø, og GVHD vil være helbredet.

 

Prosjektets utvikling: Prosjektets mål er nådd. Vi har identifisert en optimal måte å aktivere T-cellene. Dette var nødvendig for å kunne overføre suicid-genet inn i cellene. Vi har vist at vi med denne aktiveringsmetoden inkluderte de cellene vi var interessert i å aktivere. Vi viste så at vi kan overføre genet inn i nesten halvparten av T-cellene. De T-cellene som har fått genet overført var representative for alle T-celler, og vil kunne benyttes i behandling.

 

Konklusjon: Vi har lagt grunnlaget for en ny måte å behandle de KML-pasientene som får GVHD. Pasientene vil få fremmede (allogene) T-celler som inneholder et suicid-gen. T-cellene vil kunne drepe leukemi-cellene, og på den måten kurere pasienten. Cellene kan hos noen pasienter også angripe normalt vev og forårsake GVHD. Skulle dette skje, vil vi kunne gi Ganciclovir for å tilintetgjøre de cellene som er årsaken til GVHD. Dette vil kunne forhindre alvorlig sykdom og død hos disse pasientene.

 

Doktorgradsavhandling:

Hedfors IAa (2007) Activation and gene transduction of human T cells. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8072-677-3 No. 495.

 

Artikler:

Hedfors IAa & Brinchmann JE (2003) “Long-term proliferation and survival of in vitro-activated T cells is dependent on interleukin-2 receptor signaling but not on the high-affinity IL-2R.” Scandinavian Journal of immunology, årg. 58, s. 522-532.

 

Hedfors IAa & Brinchmann JE (2004) “Polyclonal T cell activation protocol stimulates preferential expansion of EBV-specific T cell clones in vitro.” Cancer Immunol Immunother, årg. 53, s. 439-444.

 

Hedfors IAa, Beckstrøm KJ, Benati C, Bonini C & Brinchmann JE (2005) “Retrovirus mediated gene transduction of human T cell subsets. Cancer Immunol Immunother, årg. 54, s. 759-768.

Prosjektleder/forsker

Ida Aagård Hedfors

Hovedveileder

Jan E Brinchmann

Detaljer
Program
Forskning (1999)
Prosjektnavn
Immunterapi mot kreft
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2000: kr 410 000, 2001: kr 322 000, 2002: kr 556 000
Startdato
01.04.2000
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet