Stafett for livet

Et helt døgn er deltakerne i Stafett for livet på banen. Hensikten er å synliggjøre hvordan kreftsykdommen aldri tar pause, og at de som er rammet alltid trenger noen ved sin side.

I samarbeid med

– En del av historien ved å ha kreft er sorg og vonde minner, men også mestring. Og det som forener oss i dag: Engasjement!, sa generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, da årets første Stafett for livet ble arrangert på Ringsaker 26. mai 2018.

Stafetten ble arrangert første gang i Norge i Randaberg i 2017. Men konseptet ble startet allerede i 1985 av legen Gordy Klatt i USA, under navnet Relay for life. Arrangementet har siden spredt seg til 28 land i over 5.000 byer og med flere millioner deltakere, som på ulike måter er berørt av kreft.

Stafett for livet foregår ved at lag bestående av for eksempel familier, venner, skoler, foreninger og arbeidsplasser deltar i en 24-timers stafett. Bak hvert lag er det en historie – et menneske som laget vil støtte eller minnes. Relay for life, og da også Stafett for livet er nå det største non-profit-arrangementet i verden.

Langt over målet

Hensikten med løpet er å synliggjøre hvordan kreftsykdommen rammer, og at den aldri tar pause, men tvert imot er til stede hele døgnet, og at det alltid bør være noen på banen for den som er syk. Stafetten foregår derfor ved at det alltid må være en deltaker fra hvert lag på banen, men forskjellen fra andre stafetter er at lagene her går eller løper med hverandre – ikke mot hverandre.

Da stafetten ble arrangert på Ringsaker 26. mai, var det med rekordoppmøte. Solen skinte fra klar himmel i godt over 20 grader.

– Da vi startet dette satte vi oss mål om tusen deltakere og 40 lag, men nå er vi allerede nærmere 1.500 deltakere og 55 påmeldte lag, sa en strålende fornøyd stafettleder Gunnar Elvsveen like før start.

Fightere

I løpet av dagen kom det enda flere deltakere til, og det totale antallet som deltok var rundt 1.600. Hensikten med Stafett for livet er å skape bevissthet om kreftsaken, der hele lokalsamfunn kan komme sammen og finne støtte i hverandre.

– Bånd knyttes her, og det er verdifullt for hver og én, men det er også viktig for lokalsamfunnet, sa generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, fra scenen.

Æresgjester under arrangementet er de såkalte Fighterne, som er mennesker som selv er rammet av kreft. I et eget telt ble de servert både lunsj og middag, og de ble gjort stas på gjennom hele arrangementet. For mange handler dette også om å finne støtte i likepersoner, ved å møte andre mennesker i eget nærmiljø, som er rammet av sykdommen.

Har utviklet seg raskt

I løpet av 2018 skal totalt åtte Stafett for livet arrangeres på ulike steder i Norge. Og det er en rekordstor vekst i det 33 år gamle arrangementet.

– Mange andre land forteller at de har brukt flere år på å utvikle konseptet. Med vårt godt utviklete system for rekruttering og oppfølging av frivillige, og støtten fra Stiftelsen Dam kunne vi utvikle det raskt. Det er et lagt ned en enorm innsats fra veldig mange frivillige, sier David Hemmingsen, som er avdelingsleder for distriktsavdelingen i Kreftforeningen.

Dam-tur

Da Stiftelsen Dam skiftet navn i september 2019 ble alle medlemsorganisasjonene utfordret til å inviterte generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, til å besøke et av sine favorittprosjekter.

Til sammen skal 38 prosjekter besøkes gjennom «Dam-tur», og Kreftforeningen valgte «Stafett for livet» som sitt favorittprosjekt. Og denne gangen ble det et litt annet besøk. For pandemien satte en stopper for de fysiske arrangementene, og dermed ble besøket en del av den digitale Stafett for livet i 2020.

Den digitale utgaven skjedde i samarbeid med 31 land, der «figtere», kreftoverlevende, frivillige og støttespillere viste sitt engasjement og støtte til kreftsaken. Fordi man ikke kunne møtes fysisk ble en viktig del av den digitale Stafett for livet å gjøre aktiviteter på egen hånd, og så dele i sosiale medier.

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen (øverst f.v.), frivillig John Roger Midtun, prosjektleder for den digitale utgaven av Stafett for livet, Lars Kristensen (nede f.v.) og generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross hadde en god samtale om betydningen av Stafett for livet – også som digitalt arrangement. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Generalseketær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, har besøkt både et fysisk arrangement og nå det digitale. Han er imponert over hva Kreftforeningen får til.

– Den innsatsen som legges ned både fra frivillige, fighterne selv og hele deres lokalmiljø er fantastisk. Å leve med kreft er krevende både for den som er rammet og for de pårørende. Å få en dag som dette betyr at deltakerne virkelig får skinne, samtidig som innsatsen synliggjør det viktige arbeidet Kreftforeningen bidrar til, hver eneste dag. Det synes jeg er flott, sier han.

Se alle prosjektene som får besøk gjennom Dam-tur her:


Søknadssammendrag

Bakgrunn

De fleste tilbudene kreftrammede er permanente, med relativt høy terskel for å delta. Kreftforeningen ønsker å etablere Stafett For Livet for å gi et tilbud på tvers av interessegrupper og alder. Stafett For Livet gir en felles ramme for en god og lærerik opplevelse. Tilbudet er en unik møteplass for de som er rammet og berørt av kreft, hvor det er enkelt å finne støtte i andre som er i samme situasjon som en selv. I tillegg er arrangementet avhengig av frivillige som planlegger og gjennomfører stafetter i sitt lokalmiljø.

Målsetting

Stafett For Livet vil gi et lokalt tilbud på tvers av interessegrupper og alder. Arrangementet gir en felles ramme for en god og lærerik opplevelse. Tilbudet er en unik møteplass for de som er rammet og berørt av kreft, hvor det er enkelt å finne støtte i andre som er i samme situasjon som en selv.

Målgruppe

Kreftrammede, pårørende, etterlatte og nærstående (kolleger, naboer, medstudenter o.l.)

Antall personer i målgruppen

7500

Beskrivelse av gjennomføring

Vi starter opp med å nedsette styringsgruppe og en prosjektgruppe for prosjektet. Prosjektgruppen nedsetter en ressursgruppe bestående av brukerrepresentanter og frivillige. Vi starter opp planleggingen av 1. stafett med å rekruttere og lære opp frivillige til ledergruppen. Prosjektgruppen reiser på kartleggingsbesøk til Stafet for Livet i Danmark. Om det er mulig blir representanter for ledergruppen for første stafett med på dette. Parallelt starter planleggingen av selve arrangementet. Her er det de frivillige i ledergruppen som arbeider. Ved gjennomføring av den første stafetten vil vi inkludere nøkkelpersoner som skal være med i utvidelsen 2018. Det vil i første rekke være ansatte fra våre øvrige distriktskontorer. Etter endt stafett gjennomfører vi en mellomevaluering der vi inkluderer kvalitative undersøkelser blant deltakere og frivillige. I planleggingen av stafetter for år 2, utvider vi til 12 stafetter/steder hvor det skal etableres tilsvarende antall ledergrupper. Etter gjennomførte 12 stafetter vil vi i sluttevalueringen inkludere kvalitative undersøkelser blant deltakere, frivillige og Kreftforeningens ansatte. Vi vil på dette tidspunktet også ta en beslutning om videreføring utover prosjektperioden.

Fremdriftsplan

Nedsette styringsgruppe for prosjektet: januar 2017 Nedsette en prosjektgruppe: januar 2017 Nedsette en ressursgruppe: januar 2017 Planlegge stafett, 1.år: februar-mars 2017 Kartlegge: mai 2017 Planlegge arrangementet: mars-august 2017 Gjennomføre stafett: august 2017 Mellomevaluering: desember 2017 Planlegge stafett, 2.år: januar 2018 Gjennomføre stafetter, 2.år: august 2018 Evaluering: desember 2018 Beslutning om videreføring: desember 2018

Sluttrapport

Bakgrunn

Et av Kreftforeningens satsingsområder er å øke mestringsnivået hos pasienter og pårørende under og etter sykdom gjennom å utvikle gode tilbud, samt bidra til bedre livskvalitet for kreftrammede. Våre omsorgstilbud er ofte spisset med tanke på konkrete målgrupper som pasienter, pårørende, etterlatte, barn, ungdom, voksne eller eldre. Vi så at Stafett for livet hadde et stort potensial som tilbud til alle uavhengig av målgruppe og kjønn. Tilbudet er en unik møteplass for dem som er rammet og berørt av kreft, hvor det er enkelt å finne støtte hos andre som er i samme situasjon som en selv. Gjennom stafetten kan deltakere og frivillige på ulike måter bidra med sitt personlige engasjement i sitt eget lokalmiljø. Stafetten er et fellesskap på tvers av interesser og aldergrupper.

Oppsummering

Stafett for livet kan til meget gode resultater i prosjektperioden. Vi har gjennom støtten fra Extrastiftelsen etablert et nytt tilbud og aktivitet i Kreftforeningen. Kreftforeningen har derfor vedtatt en plan for å etablere flere stafetter i Norge. Vi har ambisjoner om å etablere totalt 24 stafetter innen 2021.

Prosjektgjennomføring

Arbeidet med Stafett for livet har hovedsakelig vært knyttet til rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige. Frivillige er rekruttert inn i ni grupper som hver har viktige oppgaver for planlegging og gjennomføring av arrangementet. Vi har også utviklet støtteverktøy frivillige har behov for (deltakerpåmelding, håndbok for frivillige, nettsider/sosiale medier). Ettersom Stafett for livet (Relay for life) er et globalt fenomen, har vi også nyttiggjort oss av erfaringer fra andre land, som Belgia, Danmark og USA. Vi har invitert til en erfaringssamling i Norge og vi har deltatt på to samlinger for stafetter avholdt i Europa. I prosjektperioden gjennomførte vi én stafett i 2017 og åtte stafetter (på syv steder) i 2018.

Antall personer i målgruppen

16100

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Stafett for livet_til Extrastiftelsen_med vedlegg.pdf

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

De fleste tilbudene kreftrammede er permanente, med relativt høy terskel for å delta. Kreftforeningen ønsker å etablere Stafett For Livet for å gi et tilbud på tvers av interessegrupper og alder. Stafett For Livet gir en felles ramme for en god og lærerik opplevelse. Tilbudet er en unik møteplass for de som er rammet og berørt av kreft, hvor det er enkelt å finne støtte i andre som er i samme situasjon som en selv. I tillegg er arrangementet avhengig av frivillige som planlegger og gjennomfører stafetter i sitt lokalmiljø.

Målsetting for prosjektet

Stafett For Livet vil gi et lokalt tilbud på tvers av interessegrupper og alder. Arrangementet gir en felles ramme for en god og lærerik opplevelse. Tilbudet er en unik møteplass for de som er rammet og berørt av kreft, hvor det er enkelt å finne støtte i andre som er i samme situasjon som en selv.

Målgruppe

Kreftrammede, pårørende, etterlatte og nærstående (kolleger, naboer, medstudenter o.l.)

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

7500

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Vi starter opp med å nedsette styringsgruppe og en prosjektgruppe for prosjektet. Prosjektgruppen nedsetter en ressursgruppe bestående av brukerrepresentanter og frivillige. Vi starter opp planleggingen av 1. stafett med å rekruttere og lære opp frivillige til ledergruppen. Prosjektgruppen reiser på kartleggingsbesøk til Stafet for Livet i Danmark. Om det er mulig blir representanter for ledergruppen for første stafett med på dette. Parallelt starter planleggingen av selve arrangementet. Her er det de frivillige i ledergruppen som arbeider. Ved gjennomføring av den første stafetten vil vi inkludere nøkkelpersoner som skal være med i utvidelsen 2018. Det vil i første rekke være ansatte fra våre øvrige distriktskontorer. Etter endt stafett gjennomfører vi en mellomevaluering der vi inkluderer kvalitative undersøkelser blant deltakere og frivillige. I planleggingen av stafetter for år 2, utvider vi til 12 stafetter/steder hvor det skal etableres tilsvarende antall ledergrupper. Etter gjennomførte 12 stafetter vil vi i sluttevalueringen inkludere kvalitative undersøkelser blant deltakere, frivillige og Kreftforeningens ansatte. Vi vil på dette tidspunktet også ta en beslutning om videreføring utover prosjektperioden.

Fremdriftsplan for prosjektet

Nedsette styringsgruppe for prosjektet: januar 2017 Nedsette en prosjektgruppe: januar 2017 Nedsette en ressursgruppe: januar 2017 Planlegge stafett, 1.år: februar-mars 2017 Kartlegge: mai 2017 Planlegge arrangementet: mars-august 2017 Gjennomføre stafett: august 2017 Mellomevaluering: desember 2017 Planlegge stafett, 2.år: januar 2018 Gjennomføre stafetter, 2.år: august 2018 Evaluering: desember 2018 Beslutning om videreføring: desember 2018

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Et av Kreftforeningens satsingsområder er å øke mestringsnivået hos pasienter og pårørende under og etter sykdom gjennom å utvikle gode tilbud, samt bidra til bedre livskvalitet for kreftrammede. Våre omsorgstilbud er ofte spisset med tanke på konkrete målgrupper som pasienter, pårørende, etterlatte, barn, ungdom, voksne eller eldre. Vi så at Stafett for livet hadde et stort potensial som tilbud til alle uavhengig av målgruppe og kjønn. Tilbudet er en unik møteplass for dem som er rammet og berørt av kreft, hvor det er enkelt å finne støtte hos andre som er i samme situasjon som en selv. Gjennom stafetten kan deltakere og frivillige på ulike måter bidra med sitt personlige engasjement i sitt eget lokalmiljø. Stafetten er et fellesskap på tvers av interesser og aldergrupper.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Deltakere, fightere og frivillige melder om at tilbudet oppleves som godt og relevant. Se resultat og resultatvurdering for utdypende kommentar.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

16100

Prosjektgjennomføring/Metode

Arbeidet med Stafett for livet har hovedsakelig vært knyttet til rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige. Frivillige er rekruttert inn i ni grupper som hver har viktige oppgaver for planlegging og gjennomføring av arrangementet. Vi har også utviklet støtteverktøy frivillige har behov for (deltakerpåmelding, håndbok for frivillige, nettsider/sosiale medier). Ettersom Stafett for livet (Relay for life) er et globalt fenomen, har vi også nyttiggjort oss av erfaringer fra andre land, som Belgia, Danmark og USA. Vi har invitert til en erfaringssamling i Norge og vi har deltatt på to samlinger for stafetter avholdt i Europa. I prosjektperioden gjennomførte vi én stafett i 2017 og åtte stafetter (på syv steder) i 2018.

Resultater og resultatvurdering

Målsetningene for arrangementene var 40 lag, 600 deltakere og 50 frivillige per arrangement. Den første stafetten på Randaberg i september 2017 ble en stor suksess. 47 lag med 1711 deltakere, 3000 besøkende og 60 frivillige var med i planleggingen og gjennomføringen. I 2018 kan vi skilte med 12 892 deltakere, 645 fightere (personer som har eller har hatt kreft), 379 lag og 961 frivillige for åtte arrangementer i Harstad, Askøy, Randaberg, Karmøy, Kristiansand, Sandefjord, Nye Asker og Ringsaker. Vi har også gjennomført to enkle surveybaserte evalueringer blant deltakere og fightere, og til frivillige. Kort oppsummert er disse svært godt fornøyde med arrangementet: 75 % av lagkapteinene, 90 % av fighterne og 80 % av lagdeltakerne ønsker å delta på neste stafett.

Oppsummering og videre planer

Stafett for livet kan til meget gode resultater i prosjektperioden. Vi har gjennom støtten fra Extrastiftelsen etablert et nytt tilbud og aktivitet i Kreftforeningen. Kreftforeningen har derfor vedtatt en plan for å etablere flere stafetter i Norge. Vi har ambisjoner om å etablere totalt 24 stafetter innen 2021.

Prosjektleder

Lars Kristensen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Stafett for livet
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2017: kr 841 000, 2018: kr 1 640 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.12.2018
Status
Avsluttet