Evaluering av Kreftforeningens pårørendehjelp

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Kreftforeningen skal bli en folkebevegelse på kreftområdet. En viktig målgruppe for å realisere dette er pårørende og etterlatte. Kreftforeningen har arbeidet med pårørende over lang tid og et av våre tre hovedmål er å bedre livskvalitet for pasienter, pårørende og etterlatte. Blant annet står følgende i Kreftforeningens nye strategi: «Kreftbehandling er krevende, flere lever lenger med kreft og både pasienter og pårørende kan ha behov for å møte andre i samme situasjon, få råd, veiledning og andre tilbud». På bakgrunn av dette utviklet vi et nytt tilbudt for å imøtekomme pårørendes behov.

Målsetting for prosjektet

Målsetting 1: Prøve ut og evaluere en pilot på pårørendehjelpen i Bergen og Kristiansand for å utvikle et mest mulig treffsikkert tilbud Målsetting 2: Utvikle en forskningsprotokoll og søknad om forskningsmidler til gjennomføring av et landsdekkende hovedprosjekt.

Målgruppe

Pårørende (det kan være eksempelvis partner og barn), pårørendenettverket, kreftforeningens frivillige og rådgiver ved distriktskontor i Kreftforeningen

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

200

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Kreftforeningen som organisasjon har mulighet til å gå foran og være en pådriver for at flere kan jobbe med nettverksstøtte rundt de pårørende. Prosjektet vil ha en overføringsverdi til andre grupper pårørende, uansett diagnose. Kreftforeningens pårørendehjelp vil, ved hjelp av frivillige, veilede og aktivere nettverket rundt pårørende og den som er syk til å være til støtte og avlastning når krisen treffer. Kreftforeningen bruker frivillige for å drifte alle sine tilbud. Distriktskontorene/Kreftforeningens ansatte vil rekruttere frivillige til å gå inn i rollene som pårørendehjelper og gruppeleder. En gruppeleder vil ha et utvidet ansvar i å følge opp pårørendehjelperne og samle disse til jevnlige oppfølgingsmøter. Nødvendig opplæring gis av Kreftforeningen. Prosjektet vil ha følgende målsetting: Målsetting 1: Prøve ut og evaluere en pilot på pårørendehjelpen i Bergen og Kristiansand for å utvikle et mest mulig treffsikkert tilbud. Målsetting 2: Utvikle en forskningsprotokoll og søknad om forskningsmidler til gjennomføring av et landsdekkende hovedprosjekt. Prosjektet gjennomføres i samarbeidet med professor og forsker May Aasbø Hauken fra Universitetet i Bergen, Senter for Krisepsykologi.

Fremdriftsplan for prosjektet

Framdriftsplan: – 3.kvartal 2021, inngå samarbeid med May Aasebø Hauken, ved UiB, Senter for Krisepsykologi – 3.kvartal 2021, oppstart av Kreftforeningens Pårørendehjelp ved to distrikter – 1. til 3. kvartal 2022 Gjennomføre evalueringen av piloten – 1. til 2.kvartal 2022 utvikling av forskingsprotokoll – 1. kvartal søke forskningsmidler – 4.kvartal Sluttrapport av evalueringen

Prosjektleder

Randi Værholm

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Evaluering av Kreftforeningens pårørendehjelp
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Universitetet i Bergen, Senter for Krisepsykologi
Beløp Bevilget
2022: kr 500 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring