Eggstokkreft – psyke og soma

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og målsetning for prosjektet: Avhandlingen omhandler senvirkninger på den fysiske og mentale helsen til kvinner etter behandling for eggstokkreft. Studiene tar for seg fysiske og psykiske plager, fatigue, seksualfunksjon og kjønnshormoner, risiko for hjertesykdommer og metabolsk syndrom, og selv rapportert helse. Hensikten med arbeidet har vært å skaffe ny klinisk kunnskap for dermed å oppnå mer målrettet behandling og bedre retningslinjer for helsepersonell i oppfølging av denne pasientgruppen.

 

Gjennomføring av prosjektet: Avhandlingen er et samarbeidsprosjekt mellom Gynekologisk avdeling Sørlandets sykehus, Arendal, Seksjon for gynekologisk kreft, Det norske Radiumhospital, Rikshospitalet Universitetsklinikk og Seksjon for klinisk kreftforskning, Det norske Radiumhospital, Oslo Universitetsklinikk HF.

 

Pasientmaterialet er samlet inn ved Det norske Radiumhospital, seksjon for gynekologisk kreft. Kontrollmaterialet er tatt fra Helseundersøkelsen i Nord–Trøndelag (HUNT-2) og kvinner som har deltatt i spørreundersøkelser administrert av Seksjon for klinisk kreftforskning, Radiumhospitalet. Eggstokkreft er den underlivssykdommen som rammer kvinner i den vestlige verden hardest og mest snikende. 189 kvinner behandlet for eggstokkreft ved Det Norske Radiumhospital besvarte spørsmål om helsen sin og tok blodprøver.

 

Resultater og videre planer for prosjektet: Hovedresultatene viser at kvinner lang tid etter behandling for eggstokkreft, har dårligere fysisk og psykisk helse, dårligere livskvalitet og mer fatigue (kronisk tretthet) enn kontroller. De har flere seksuelle plager, høyere risiko for metabolsk syndrom og vurder sin selv rapporterte helse som dårlig spesielt i forhold til fysiske plager.

 

Resultatene viser også at helsepersonell som kontrollerer kvinner behandlet for eggstokkreft, kan bli enda flinkere til å spørre kvinner de riktige spørsmål. Spørsmål som får fram de betydelige plagene kvinnen har også etter har lang tid, plager som helsepersonell kan prøve å behandle. Dette innbærer også en utredning av risiko for andre sykdommer og plager på grunn av bl.a. bortfall av kjønnshormoner etter fjerning av eggstokkene. Alle trenger en god plan for å bedre helsen sin. ”Det handler om å leve, ikke bare overleve eggstokkreft ”

 

Doktorgradsavhandling:

Liavaag AH (2009) Epithelial ovarian cancer survivors. Somatic and mental health, sexuality and quality of life studies. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8072-334-5 No.819.

 

Artikler :

Liavaag AH, Dørum A, Fosså SD, Tropè C & Dahl AA (2007) ”Controlled study of fatigue, quality of life, and somatic and mental morbidity in epithelial ovarian cancer survivors: How lucky are the lucky ones? J Clin Oncol, årg. 25, nr. 16, s. 2049-2056.

 

Liavaag AH, Dørum A, Bjøro T, Oksefjell H, Fosså SD, Tropè C & Dahl AA (2008) “A controlled study of sexual activity and functioning in epithelial ovarian cancer survivors: A therapeutic approach.” Gynecologic Oncology, årg. 108, s. 348-354.

 

Liavaag AH, Tonstad S, Pripp AH, Tropè C & Dørum A (2009) “Prevalence and determinants of metabolic syndrome and elevated Framingham risk score in epithelial ovarian cancer survivors: A controlled observational study.” Int J Gynecol Cancer, årg. 19, nr. 4, s. 634-640.

 

Liavaag AH, Dørum A, Fosså SD, Tropè C & Dahl AA (2009) “Morbidity associated with “Self-rated health” in epithelial ovarian cancer survivors.” BMC Cancer, 9:2.

 

Samarbeidspartnere: Følgende samarbeidende institusjoner og ressurspersoner har vært av stor betydning for studiene som er inkludert i avhandlingen:

1.      Medisinsk avdeling, seksjon for preventiv kardiologi, Ullevål Universitets sykehus ved professor dr.med. Serena Tonstad.

2.      Forskningsstøtteavdelingen, Rikshospitalet Universitetsklinikk, Oslo ved biostatistiker dr.scient. Are Hugo Pripp.

3.      Avdeling for medisinsk biokjemi, Det norske Radiumhospital, Oslo Universitetsklinikk ved overlege dr.med. Trine Bjøro.

4.      Blodprøver har blitt analysert i samarbeid mellom Klinisk kjemisk avdeling, Sørlandets sykehus, Arendal, Hormonlaboratoriet, Aker universitetssykehus HF, Oslo og Avdeling for medisinsk biokjemi, Det norske radiumhospitalet, Oslo universitetsklinikk.

Prosjektleder/forsker

Astrid Liavaag

Hovedveileder

Anne Dørum

Detaljer
Program
Forskning (2004)
Prosjektnavn
Eggstokkreft – psyke og soma
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Radiumhospitalet
Beløp Bevilget
2005: kr 480 000, 2006: kr 485 000, 2007: kr 505 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet