Gode matopplevelser for eldre med kreft

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Underernæring hos eldre er en stor utfordring. 60 % av hjemmeboende eldre, er i risiko for å bli underernært. Eldre med kreft har en ytterligere risiko. 30-90% av alle kreftpasienter blir underernært i løpet av sykdommen og 75 % har et betydelig vekttap. Undersøkelser viser at mange ikke er kjent med at underernæring ved sykdom kan forebygges. Selv om årsakene ofte er sammensatte, så vil tiltakene kunne være enkle. Pårørende og helsepersonell i møte med eldre kreftpasienter, kan med økt kunnskap og enkle virkemidler, bidra til å forebygge underernæring og økt matglede hos eldre med kreft.

Målsetting

1. Pårørende til eldre kreftpasienter skal kjenne til og kunne ta i bruk praktiske råd og enkle grep i hverdagen for å forhindre vekttap hos sin kjære 2. Helsepersonell skal være bevisste betydningen av å forebygge underernæring og kunne gi råd praktiske råd og tilrettelegge for gode matopplevelser

Målgruppe

Pårørende til eldre kreftpasienter (hovedsakelig voksne/eldre pårørende) og helsepersonell i hjemmetjenesten

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

Kreftforeningen ønsker i 2017 gjennomføre en informasjonskampanje med ulike tiltak rettet mot pårørende til eldre kreftpasienter og helsepersonell for å sette fokus på eldre med kreft og kostholdets betydning for god helse og overlevelse. For å nå målgruppene med informasjon og tiltak de har stor nytte av, må vi velge distribusjonsformer og kanaler hvor vi vet at vi treffer dem. Brukerinvolvering fra start til slutt er avgjørende. Vi har god erfaring med metodikken brukt i Designdrevet innovasjonsprogram gjennom samarbeid med tjenestedesignfirmaet Livework. Metodikken er spesielt godt egnet i dette prosjektet ved at den setter brukernes preferanser i sentrum. Utvikling av kampanjen skjer sammen med brukeren uten at man på forhånd har definert det endelige sluttproduktet. Fra før har vi tre informasjonsfilmer med praktiske kostråd som vil inngå i kampanjen, men det vil i tillegg være behov for supplerende materiell. Hva slags materiell dette skal være, form og innhold, skal vi utarbeide i samarbeid med brukerne. God markedsføring og distribusjon av utviklet materiale er avgjørende for at vi lykkes. Vi ser for oss å benytte flere kanaler, både betalte og ikke betalte for å nå ut med budskapet til de ulike målgruppene.

Fremdriftsplan

-Planleggingsfase (feb 17): kontakte samarbeidspartnere+brukermedvirkere, planlegge intervju -Innsiktsfase (mar 17): Intervjue brukere, oppsummere innsikt, planlegge workshop -Ide- og konseptfasen (apr 17): Workshop med brukere -Gjennomføringsfase (apr–des 17): Valg/utv. av kampanjekonsept, nytt materiell, testing, planlegge effektmåling, distribusjon/markedsføring -Avslutningsfase (des17-jan18): Evaluere, planlegge videreføring, sluttrapport

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Gode matopplevelser for eldre med kreft – sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Jorunn Valle Nilsen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Gode matopplevelser for eldre med kreft
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2017: kr 620 000
Startdato
01.02.2017
Sluttdato
01.01.2019
Status
Avsluttet