Forebyggende info om tarmkreftscreening

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Tarmkreftscreening er en viktig og aktuell plattform for forebyggende informasjon. Forebyggende informasjon er spesielt viktig sett i lys av norske studier som antyder at det å delta på tarmkreftscreening kan redusere motivasjonen for å leve sunt. Det er dog fortsatt ukjent hvilken metode som er den mest optimale å levere informasjonen på, samt hvilken informasjon som burde gis.

Målsetting

1) Kartlegge hvordan man når målgruppen best. Hva slags metoder er mest optimale (sms, app, e-post etc.) 2) Hva slags forebyggende informasjon er ønsket? 3) Utvikle og teste prototyper 4) Utvikle et tilbud til personer i screeningprogrammet som er ønsket og som det er behov for

Målgruppe

Deltakere fra pilotprosjektet på tarmkreftscreening (BCSN), kvinner og menn mellom 55-74 år som har vært/skal på screening

Antall personer i målgruppen

22000

Beskrivelse av gjennomføring

Rekruttering vil skje gjennom BCSN av personer som skal/har vært gjennom screeningprogrammet. Det vil bli organisert fokusgrupper med et utvalg av deltakere. Vi ønsker å engasjere et byrå som har kompetanse innen tjenestedesign. En tjenestedesigndrevet prosess har en helhetlig tilnærming til utvikling av tjenester som setter mennesket og deres behov i sentrum. Det er et stort fokus på brukerperspektivet, og målet er å komme frem til løsninger som nyttiggjøres av brukergruppene. Denne metoden vil gi oss svar på hvordan målgruppen ønsker å motta informasjon og hvilke tema de ønsker å lære mer om. Det skal tas metodiske skritt for å utvikle og validere løsninger sammen med brukerne. Vi foreslår å gjennomføre arbeidet i fem hovedfaser: 1) Planleggingsfase, sette opp prosjektet for suksess: Mobilisere team, få innsikt i dagens situasjon, forskning og forberede innsiktsarbeidet 2) Innsiktsfase, brukerundersøkelser og kartlegging: Forstå brukernes behov gjennom eksisterende kunnskap, intervjuer og observasjon 3) Idéfase, utvikling av ideer og konsepter: Utvikle konsepter for nye tjenester 4) Prototypingsfase, utvikling av materiell og testing: Designe og validere prototyper med brukere 5) Avslutningsfase, evaluering og videreføring

Fremdriftsplan

År 2018: Planlegging og rekruttering Gjennomføre brukerundersøkelser Oppsummere innsikt Idé og konseptutvikling Valg og utvikling av konsept og metode Utvikle materiell Teste ut prototyper År 2019: Videreutvikle materiell Teste ut prototyper Distribusjon og markedsføring i utvalgte kanaler Planlegge videreføring Implementere tiltaket i det nasjonale tarmkreftscreeningprogrammet Evaluere prosjekt og effekt Sluttrapport og planer for videreføring

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapportering 2018-HE1-214107 Forebyggende info om tarmkreft.pdf

Prosjektleder/forsker

Gry Ekeberg Bodin

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Forebyggende info om tarmkreftscreening
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2018: kr 885 000, 2019: kr 825 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet