Forebygge isolasjon via nettet

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Etter å ha arbeidet i Den Norske Kreftforening i fem år som psykolog, ønsket jeg å se nærmere på muligheten å opprettholde de

Etter å ha arbeidet i Den Norske Kreftforening i fem år som psykolog, ønsket jeg å se nærmere på muligheten å opprettholde de syke barnas kontaktnett gjennom behandlingsperioden. Det ble derfor innvilget midler fra Helse og Rehabilitering til å teste ut hypotesen om at kontakt med hjemmeskolen via Internett ville være gunstig med tanke på å forebygge isolasjon og opprettholde kontakt med venner hos barn med en kreftdiagnose. Dette grunnet lang behandlingsperiode på sykehus borte fra hjemmet, og høy risiko for smitte fordi kjemoterapi behandling reduserer kroppens egen evne til å bekjempe smittsomme sykdommer med påfølgende isolering hjemme.

 

Dette tilbudet gis i dag til barn fra Island og vi ønsket å teste ut mer vitenskapelig om det hadde en gunstig effekt.

 

Vi ønsket å finne hvorvidt vår hypotese var riktig ved å tilby barn i alderen seks til atten år mulighet til å få undervisning fra egen skoleklasse via Internett. Som kontrollgruppe hadde vi tenkt å tilfeldig plukke ut barn med kreftdiagnose fra Rikshospitalet som ikke fikk et slikt tilbud.

 

Vi opplevde en del tekniske problemer i oppstartsfasen og fant at ikke alle skoler har infrastruktur til slik undervisning både vedrørende mangel på datamaskiner og Internett – tilgang i aktuelle klasserom.

 

Vårt største problem av prosjektmessig art kom som følge av mangel på aktuelle barn i løpet av prosjektperioden. Det er slik som kan skje med tanke på det gode faktum at det er relativt få barn som får kreftdiagnose her i landet. Og antallet nydiagnostiserte barn med lang behandlingstid varierer veldig fra landsdel til landsdel i løpet av en gitt tidsperiode.

 

Av den grunn fikk vi ikke prøvd ut effekten av slik undervisning og vi fikk heller ikke testet ut praktiske detaljer rundt det å ha Internett kontakt med de aktuelle skolene.

 

Vi tror likevel at ideen med undervisning via Internett, er god med tanke på tilbakemeldinger fra Island. Og vi hadde gjerne sett at andre prøvde ut dette ved større sykehus fordi det koster lite å iverksette et slikt tiltak. De fleste skoler vil etter hvert anskaffe slikt utstyr og utbygging av bredbånd medfører større overføringskapasitet på levende bilder via nettet. Og internettkameraer er billige i innkjøp.

Prosjektleder/forsker

Frank Leira

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Forebygge isolasjon via nettet
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2002: kr 65 000, 2003: kr 35 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet