Rehab for kreft i Midt-Norge

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Tre av fire overlever kreft, takket enorme fremskritt i kreftbehandling. Som en konsekvens av sykdom og behandling opplever kreftpasienter og pårørende likevel helseplager og praktiske konsekvenser, som kan hindre dem i å delta i arbeids- og samfunnsliv. Mange har behov for rehabiliteringstiltak, men opplever at de ikke får den hjelpen de trenger. Samtidig vet vi at tilbud finnes, i kommune- og spesialisthelsetjeneste og frivillig regi. Vi ønsker derfor å gjennomføre informasjonstiltak i hele Midt-Norge, slik at flere kreftpasienter og pårørende kan få anerkjent og hjelp for sine behov.

Målsetting

Prosjektets mål er at kreftpasienter og pårørende i Midt-Norge, gjennom møteplasser nært sitt hjemsted, skal få informasjon om og anerkjennelse for fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle rehabiliteringsbehov ved kreftsykdom,og hvordan behovene kan møtes gjennom egenomsorg og i helsetjenesten.

Målgruppe

Kreftpasienter og pårørende i Midt-Norge.

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet gjennomføres av Kreftforeningens distriktskontor i Midt-Norge i samarbeid med lokale pasientforeninger og overlege Frode Skanke og fagmiljøet innen kreftrehabilitering på Unicare Røros. Tiltak i prosjektet: – Hovedtiltaket er å arrangere folkemøter om kreft og rehabilitering i ni midtnorske regioner, nært der folk bor. Folkemøtene skal være en møteplass der kreftpasienter, pårørende og befolkningen for øvrig kan få informasjon, treffe fagpersoner, Kreftforeningen, likepersoner og andre i samme situasjon; hvor deres behov blir hørt og anerkjent. – Som en oppfølging på folkemøterekken arrangerer vi et digitalt Q&A-webinar for at deltakere også skal kunne stille spørsmål i etterkant. Dette blir gjennomført på Vardesenteret, for å også vise frem deres digitale rehabiliterings- og mestringstilbud. – Samarbeid med det kreftfaglige rehabiliteringsmiljøet ved Unicare Røros for å utvikle informasjon av høy faglighet. De har fagkompetanse innen medisin, fysisk aktivitet, kosthold og ernæring, psykososial støtte, hverdagsmestring og arbeidsliv. – For å utvikle innhold og presentere lokale pasienthistorier, vise frem lokale tilbud og markedsføre prosjektet, inviterer vi alle lokale pasientforeninger til deltakelse i prosjektet.

Fremdriftsplan

Oppstart er juli 2021. Innholdet i folkemøtene utvikles i samarbeid mellom Kreftforeningen, pasientforeningene og Unicare Røros fra juli til september 2021. Gjennomføring av folkemøter skjer i perioden oktober til desember 2021. Webinar gjennomføres medio desember. Evaluering og sluttrapport ferdigstilles i løpet av mars 2022. Erfaringene fra pasienter og pårørende inngår i Kreftforeningens interessepolitiske arbeid fra april 2021.

Prosjektleder/forsker

Merete Bjåstad

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Rehab for kreft i Midt-Norge
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2021: kr 285 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring