Senskader etter bestråling

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn/målsetting: På grunn av stadig bedre behandlingsmetoder vil antall kreftoverlevende øke. Mange av disse personene lever med både psykiske og fysiske senskader. Det er gjort lite forskning på kvinner som er langtidsoverlevende etter avansert livmorhalskreft. Målsettingen med denne tverrsnittstudien var å se på flere sider ved livskvaliteten til kvinner som er langtidsoverlevende etter strålebehandlet livmorhalskreft.

 

Gjennomføring: Våren 2005 sendte vi ut et spørreskjema på fysisk og mental helse til 147 kvinner som ble strålebehandlet for avansert livmorhalskreft ved Radiumhospitalet i tidsrommet 1994-1999. Året etter ba vi de som svarte om å ta blodprøver på opptak av næringsstoffer i tarm. Nitti-en kvinner svarte på spørreskjemaet og 57 kvinner tok blodprøver. Svarene ble sammenliknet med data fra normalbefolkningen.

 

Resultater: Studien viste at 30% av langtidsoverlevende etter livmorhalskreft hadde kronisk utmattelse. De som hadde kronisk utmattelse hadde også redusert livskvalitet, høyere nivåer av angst og depresjon, samt mer fysiske plager sammenliknet med de som ikke hadde dette problemet. Studien viste også at forekomsten av plager fra tarm, blære og skjede hos overlevende etter livmorhalskreft ble rapportert høyere av pasientene selv enn av legene. Sammenliknet med aldersjusterte data fra kvinner i normalbefolkningen, har kvinner som har blitt strålebehandlet mot livmorhalskreft mer seksuelle problemer, mer diaré og mer kvalme. Vi sammenliknet også blodprøver fra kvinnene i studien med data fra referansepopulasjoner. Resultatene viste at det var forstyrrelse i flere stoffer som suges opp i tynntarmen, blant annet vitamin B12. Det tyder på at strålebehandling mot bekkenet kan føre til redusert opptak i tarm av enkelte stoffer.

 

Konklusjon: Med denne studien har vi vist at langtidsplager fra bekkenorganene er vanlig etter strålebehandling for livmorhalskreft. Når kronisk utmattelse er til stede hos disse pasientene, er denne tilstanden assosiert med høy forekomst av mentale og fysiske plager. Sytti prosent av kvinnene rapporterte ikke om kronisk utmattelse, og disse kvinnene hadde ikke dårligere livskvalitet eller mer mentale problemer enn kvinner i normalbefolkningen.

 

Doktorgradsavhandling:

Vistad I (2009) A study of long-term effects after radiotherapy in survivors of locally advanced cervical cancer. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8072-297-3 Nr. 716.

 

Artikler:

Vistad I, Fosså SD & Dahl AA (2006) ”A critical review of patient-rated quality of life studies of longterm survivors of cervical cancer.” Gynecological Oncology, årg 102, nr. 3, s. 563-572.

 

Vistad I, Fosså SD, Kristensen, GB & Dahl AA (2007). ”Chronic fatigue and its correlates in long-term survivors of cervical cancer treated with radiotherapy.” British Journal of Obstetrics and Gynaecology, årg 114, nr. 9, s. 1150-1158.

 

Vistad I, Cvancarova M, Fosså SD & Kristensen GB (2008) ”Post-radiotherapy morbidity in long-term survivors after locally advanced cervical cancer: How well do physicians’ assessments agree with those of their patients?” International Journal of Radiation Oncology Biology Physics, årg 71, nr. 5, s. 1335-1342.

 

Vistad I, Kristensen GB, Fosså SD & Mørkrid L (2008)Intestinal malabsorption in long-term survivors of cervical cancer treated with radiotherapy.” International Journal of Radiation Oncology Biology Physics Aug 28. [Epub før trykking] PMID: 18760883.

Prosjektleder/forsker

Ingvild Vistad

Hovedveileder

Gunnar Kristensen

Detaljer
Program
Forskning (2005)
Prosjektnavn
Senskader etter bestråling
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Rikshospitalet
Beløp Bevilget
2006: kr 485 000, 2007: kr 505 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
30.06.2008
Status
Avsluttet