Livsstilsintervensjon for hode-halskreft

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Gjennomførbarhet og effekter av livsstilsintervensjon under og etter behandling for pasienter med hode-halskreft

Sluttrapport

Bakgrunn

Pasienter med hode-halskreft sliter med ufrivillig vekttap før, under og etter behandling. Mesteparten av vekttapet skyldes tap av muskelmasse, som forverrer den fysiske funksjonen og gir dårlig livskvalitet. Aktive tiltak med trening og ernæringsstøtte kan bidra til opprettholdelse av muskelmasse.

Målsetting

Målet med PhD-prosjektet var å undersøke gjennomførbarheten av en ny trening- og ernæringsintervensjon under strålebehandling med fokus på pasientenes egne erfaringer, samt vurdere foreløpige effekter på muskelmasse, vekt, fysisk funksjon, ernæring og livskvalitet.

Design, metode, materiale

En randomisert pilotstudie. Pasientene ble fordelt til en trening- og ernæringsintervensjon under strålebehandling (EN-DUR) eller etter strålebehandling (EN-AF). EN-DUR startet ved oppstart behandling og EN-AF startet 2 uker etter avsluttet behandling. Materiale: Pasienter med hode-halskreft som skulle motta strålebehandling (+/- cellegift) ble rekruttert fra St. Olavs Hospital i perioden mars 2015 til mars 2016. Metode: EN-DUR ble gjennomført over seks uker på sykehuset, og bestod av styrketrening (x2/uke) og næringsdrikke (daglig). EN-AF ble gjennomført over tre uker ved et rehabiliteringssenter, og bestod av styrketrening (x3/uke), næringsdrikke og ernæringsveiledning. Objektive tester og spørreskjema ble gjennomført før og etter behandling, ved 2 måneders kontroll og 1 år senere. Individuelle intervju ble gjennomført kort tid etter etter avsluttet behandling.

Gjennomføring

Prosjektet har blitt gjennomført slik som opprinnelig planlagt fra start til slutt, bortsett fra følgende justeringer underveis: – Vi hadde i utgangspunktet tenkt å inkludere pasienter både fra Oslo Universitetssykehus og St. Olavs Hospital, men siden inklusjonen ved St. Olavs gikk raskere enn forventet valgte vi å inkludere pasienter kun derfra i en førstestegs pilotstudie. – Prosjektgruppen/fagmiljøet ønsket å innhente ytterligere spørreskjema-data 1 år etter avsluttet prosjektdeltakelse, og vi fikk REK-godkjenning 29. juni 2016 til å gjennomføre dette. – Arbeidet med publisering av artikkel 2 og 3 har tatt lengre tid enn planlagt, både på grunn av utarbeidelse av revisjoner samt lang “saksbehandlingstid” hos tidsskriftene.

Resultater

82 % ønsket å delta i studien. 18 av 20 pasienter gjennomførte intervensjonen under behandling og 81 % av treningsøktene ble gjennomført som planlagt og resulterte i mindre tap av muskelmasse sammenlignet med kontrollgruppen. 11 av 21 pasienter møtte til intervensjonen etter behandling, og flere av disse hadde fått både stråling og cellegift sammenlignet med de som ikke møtte. Pasientene opplevde omfattende ernæringsproblemer gjennom hele behandlingsløpet.

Samarbeidspartnere

St. Olavs Hospital (inkl. Vardesenteret): Planlegging, markedsføring, rekruttering og målinger (CT) samt fasiliteter og fagfolk til intervensjonen under behandling. Unicare Røros (tidl. LHL-klinikkene Røros): Fasiliteter og fagfolk til intervensjonen etter behandling.

Videre planer

Artikkel 1 er publisert i tidsskriftet Cancer (2017). Prosjektet er presentert på konferanser i Europa (European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium, 2016; ESO Conference, 2015) og USA (MASCC Annual Meeting, 2017; AICR Conference, 2014), i tillegg til norske fagfora som Onkologisk Forum (2017), Regionalt fagmøte ØNH (sist 2018) og Norsk Forening for Hode- og halskreft (2016). Resultatene er allerede tatt i bruk i søknad om oppfølgingsstudie (postdoc) for samme pasientgruppe.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Kreftforeningen har vært en viktig bidragsyter gjennom sitt arbeid på Vardesenteret, St. Olavs Hospital. Senteret har vært base for intervensjonen under behandling, både som møteplass for de involverte pasientene og fagfolkene og gjennom bruk av senterets treningsfasiliteter. Munn- og halskreftforeningen, som Kreftforeningen samarbeider med, var delaktig i utformingen av prosjektet og er også involvert i oppfølgingsprosjektet som det søkes videre prosjektmidler til.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Sandmæl, J. A. (2019). Physical exercise and nutritional support in patients with head and neck cancer. NTNU, Trondheim.

Artikler:
Sandmæl, J. A., Bye, A., Solheim, T. S., Stene, G. B., Thorsen, L., Kaasa, S., Lund, J-Å. & Oldervoll, L. M. (2017). Feasibility and preliminary effects of resistance training and nutritional supplements during versus after radiotherapy in patients with head and neck cancer: A pilot randomized trial. Cancer Nov 15; 123(22):4440-4448. Doi:10.1002/cncr.30901. Epub 2017 Jul 31.

Sandmæl, J. A., Sand, K., Bye, A., Solheim, T. S., Oldervoll, L. & Helvik, A-S. (2019). Nutritional experiences before, during and after radiotherapy in patients with head and neck cancer. Manuskript innsendt for vurdering i European Journal of Cancer Care 23. april.

Sandmæl, J. A., Bye, A., Solheim, T. S., Balstad, T. R., Thorsen, L., Skovlund, E., Kaasa, S., Lund, J-Å. & Oldervoll L. (2019). Post-treatment physical rehabilitation for patients with head and neck cancer: Sub-group analysis from a randomised pilot study. Manuskript innsendt for vurdering i Pilot and Feasibility Studies 29. april.

Sluttrapport/artikler (pdf)

2015FO4654 Livsstilintervensjon…. Kappe – Sandmæl.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Sandmæl, J. A. (2019). Physical exercise and nutritional support in patients with head and neck cancer. NTNU, Trondheim.

Artikler:
Sandmæl, J. A., Bye, A., Solheim, T. S., Stene, G. B., Thorsen, L., Kaasa, S., Lund, J-Å. & Oldervoll, L. M. (2017). Feasibility and preliminary effects of resistance training and nutritional supplements during versus after radiotherapy in patients with head and neck cancer: A pilot randomized trial. Cancer Nov 15; 123(22):4440-4448. Doi:10.1002/cncr.30901. Epub 2017 Jul 31.

Sandmæl, J. A., Sand, K., Bye, A., Solheim, T. S., Oldervoll, L. & Helvik, A-S. (2019). Nutritional experiences before, during and after radiotherapy in patients with head and neck cancer. Manuskript innsendt for vurdering i European Journal of Cancer Care 23. april.

Sandmæl, J. A., Bye, A., Solheim, T. S., Balstad, T. R., Thorsen, L., Skovlund, E., Kaasa, S., Lund, J-Å. & Oldervoll L. (2019). Post-treatment physical rehabilitation for patients with head and neck cancer: Sub-group analysis from a randomised pilot study. Manuskript innsendt for vurdering i Pilot and Feasibility Studies 29. april.

Prosjektleder/forsker

Jon Arne Sandmæl

Hovedveileder

Line Oldervoll

Detaljer
Program
Forskning (2014)
Prosjektnavn
Livsstilsintervensjon for hode-halskreft
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
LHL-klinikkene Røros
Beløp Bevilget
2015: kr 680 000, 2016: kr 690 000, 2017: kr 700 000
Startdato
01.01.2015
Sluttdato
02.08.2018
Status
Avsluttet