Aktiviteter for unge med kreft

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Seksjon for kreftrehabilitering – ergoterapi ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF har gjennomført et treårig prosjekt med fokus på et tilrettelagt kreativt aktivitetstilbud for unge kreftpasienter opp til 30 år. Ergoterapi har alltid vektlagt verdien av å tilby meningsfylte aktiviteter til kreftpasienter, men hovedtyngden har vært voksne pasienter. De yngre pasientene er ikke så mange i antall, men p.g.a. lang behandlingstid, ofte opptil ett år, tilbringer de mye tid på sykehuset. Det kan være ekstra traumatisk å få en alvorlig sykdom i ung alder, og mange opplever i tillegg at sykdom/behandling kan føre til endret fysisk funksjon.

 

Vi fikk først midler til å gjennomføre en forundersøkelse for å kartlegge hvilke aktiviteter ungdommene selv kunne tenke seg å holde på med. Resultatet ga oss et godt grunnlag for å velge aktiviteter som for eksempel data/video, lærarbeid, maling på keramikk og t-trøyer. Nødvendig utstyr ble anskaffet, og vi arrangerte til sammen 135 ukentlige prosjektkvelder hvor alle unge pasienter opp til 30 år ble invitert. ´

 

I løpet av hele prosjektperioden deltok 101 ungdommer; 38 gutter og 63 jenter. Omtrent halvparten av dem deltok kun èn gang, mens fem deltok mer enn ti ganger. Mange av de unge pasientene hadde med seg pårørende, både foreldre, søsken og venner. Deltagerne fylte ut to typer spørreskjemaer, og resultatene viste stor grad av fornøydhet med tilbudet.

 

Omfanget av spørreundersøkelsen ble mindre enn planlagt, men vi fikk inn verdifulle opplysninger om unge kreftpasienters fysiske og psykiske tilstand under langvarig sykdom og behandling. Dette er etterlyst materiale hos kolleger innen kreftbehandling. Vi erfarte at arbeid med unge kreftpasienter krever tålmodighet. Det tar tid å bygge opp et egnet aktivitetstilbud som fenger de unge; skaffe utstyr, få gode samarbeidspartnere og ikke minst få tak i deltagerne. Men vi opplevde at de unge pasientene snakket med hverandre, var i aktivitet i stedet for under dyna og at de hadde det gøy! Flere ga uttrykk for at de merket mindre ubehag av sykdom og behandling.

 

Vår konklusjon er at vi har gjennomført et vellykket prosjekt, og vi ønsker å videreføre aktivitetstilbudet spesielt tilrettelagt for unge pasienter, så sant vi har kapasitet til det.

Prosjektleder/forsker

Astri Aakrann Ziesler

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Aktiviteter for unge med kreft
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Det norske Radiumhospital HF
Beløp Bevilget
2003: kr 404 000, 2004: kr 348 000, 2005: kr 353 000
Startdato
01.03.2003
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet