Ungdomssamling

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

SKUG-LEIREN avholdt 10

SKUG-LEIREN avholdt 10.08. – 14.08.98 på Eidene Senteret, Tjøme.

 

Planlegging

Det ble avholdt 3 planleggingsmøter i perioden januar til juni 1998. På det siste møtet var fagpersoner og frivillige hjelpere med. Invitasjonen ble sendt ut i mars 1998 med påmeldingsfrist l. mai. Deltakerne fikk bekreftet at de kom med på leiren 15. juni. Denne meldingen bør sendes ut tidligere (innen 30.05.). Programmet ble satt opp på det 2. planleggingsmøtet i mai. Alle ble briefet om sine oppgaver på det siste møtet i juni.

 

Styringsgruppen bestod av: Leder Hilde Økstad (Ungdomsgruppen i Den Norske Kreftforening (UG)), Leder Johan F. Sandal (Støtteforeningen for Kreftsyke Barn (SKB))

 

Prosjektleder var: Kurssekretær Marit Ruud (for SKB/UG i Den Norske Kreftforening)

 

Arbeidsgruppen bestod av: Leirsjef Erik Pedersen (SKB), Faglig ansvarlig sykepleiekonsulent Sigrid Elisabeth Trandum (DNK), Synnøve Fosse (UG)

 

Leirgruppen bestod av: Leirsjef Erik Pedersen (SKB), Ass. Leirsjef Mette Løn (SKB), Kasserer Hanne Sørensen (UG), Leder Mette Alsaker (UG), Leder Axel Schiøtz

 

Faggruppen bestod av: Sykepleiekonsulent Sigrid Elisabeth Trandum (omsorgssenteret, DNK), Psykolog Linda Holen (Haukeland sykehus, DNK), Lærer     Lasse Stray (SKB)

 

Det er en fordel at de som jobber i arbeidsgruppen kan delta på leiren.

 

Informasjon

Påmeldingsskjema og invitasjon ble sendt ut til alle medlemmer i SKB og UG, det ble også sendt ut informasjon til omsorgssentrene i DNK og sykehusene v/oversykepleier i god tid før leiren. Videre ble det holdt møter for fagpersoner og leirledelsen i forkant av leiren. Det ble laget mapper med program, timeplan og deltakerliste osv. Erfaringen fra leiren tilsier at informasjonen før leiren bør sendes ut mer samlet. F. eks.:       Utsendelse 1: Invitasjon med påmeldingsskjema. Utsendelse 2: Bekreftelsesbrev med program, deltakerliste, info om hva deltakerene må ha med seg av klær osv., info om reise, og godkjenningsskjema for bading osv.

 

Under leiren ble det gitt informasjon etter hvert som det skulle foretaes noe. Dette bør legges til faste tider på dagen for eks. etter frokost.

 

Stedet

Eidene Røde Kors Senter egner seg utmerket til denne type arrangement, og spesielt for ungdommer. Stedet er tilrettelagt for en mengde spennende og utfordrende uteaktiviteter. Profesjonelle aktivitetsledere, som for eksempel fjellklatrere er tilgjengelige for gruppen. Dette gjør at aktivitetene blir gjennomført på en trygg og sikker måte.

 

Selve stedet har hotellstandard både med hensyn til rom, bespisning og betjening. De er flinke til å tilrettelegge etter våre ønsker og behov. Prismessig har vi også en bra avtale.

 

Fagpersoner

Erfaringen er at fagdag bør legges til begynnelsen av uka, og tidlig på dagen. Deltakerne bør deles inn i grupper tidlig i leiren. Slik at de fungerer bedre som en sammensveiset gruppe, og kan dele erfaringer under fagdelen. Andre aktiviteter bør komme etter fagprogrammet.

 

En sykepleiekonsulent fra DNK var tilgjengelig hele uken.

En psykolog fra DNK holdt foredrag og arrangerte gruppearbeid over temaene “Hva har jeg gjort/kan gjøre for å hindre at sykdommen kaster skygger inn i fremtiden”. Hun var tilgjengelig for spørsmål i noen dager.

En lærer fra SKB holdt foredrag over temaet “Å mestre skolen, videreutdanning, og militæret” Han var også tilgjengelig for spørsmål en tid etterpå.

 

På evalueringsskjemaet fra deltakerne var det fagdelen som fikk mest kommentarer/kritikk. Det arbeides med andre metoder for å legge frem det faglige stoffet.

 

Gjennomføringen

Deltakerne ble hentet med buss fra Sentralstasjonen i Oslo og fra Fornebu. Et nærmere samlingspunkt bør vurderes­.

 

Leiren ble åpnet av DNKs generalsekretær Lilly Christensen, og det ble gitt informasjon om  en del praktiske ting til deltakerene. Det ble også fortalt at de under leiren hadde frihet under ansvar. Dette gjennomførte deltakerne med glans.

 

Selve avviklingen av leiren ble hold på en tilfredsstillende måte. Små endringer underveis ble taklet på en glimrende måte. Det var et bra samspill mellom leirledelse og deltakere.

 

Aktiviteter

Senterets aktiviteter bestod av fjellklatring, tubekjøring, nattaktivitet, heksesprang, kanopadling, trekking av fiskegarn, roing og diskotek. Aktiviteter vi arrangerte selv var seiltur med Innovation-Kværner, rallykjøring og bowling.

 

Mestring

Formålet med aktivitetene var å mestre situasjoner.

 

Målgruppe

Målet var og nå de store barna fra SKB, og de unge ungdommene fra UG som vi følte vi hadde lite tilbud til (alder fra 15­ 18 år.) Dette er pasienter under behandling og ferdig behandlet. På grunn av nytt prosjekt og lite omtale var vi redd det skulle bli få for påmeldte derfor utvidet vi alderstrinnet fra 13 -18 år.

 

Generelt

Som et prøveprosjekt mellom SKB og UG var SKUG-LEIREN en suksess.

Prosjektleder/forsker

Johan Å. Krohn-Hansen

Detaljer
Program
Rehabilitering (1997)
Prosjektnavn
Ungdomssamling
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
1998: kr 185 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.12.1998
Status
Avsluttet