Kontaktpersonkurs

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Norsk Forening for Benmargstransplanterte (NFBMT) er en landomfattende pasientorganisasjon som er tilsluttet Kreftforeningen. Foreningen er en interesseorganisasjon for benmargstransplanterte og deres pårørende.

 

Hvert år rammes et stort antall personer av alvorlige blodsykdommer her i landet som krever intens medisinsk behandling. Ca. 50-60 personer får tilbud om, og gjennomgår en stamcelletransplantasjon, enten ved Rikshospitalet eller ved Haukeland sykehus. Behandlingen er helt på grensen av det kroppen kan tåle både fysisk og psykisk og er samtidig også en stor psykisk påkjenning for pårørende. Rehabiliteringsperioden er lang og vanskelig, også for de pårørende. En må normalt påregne en rehabiliteringsperiode over flere år.

 

Prosjektet ble gjennomført som en konferanse over en helg, ved Rica Ishavshotell, Tromsø helgen 26.-28. oktober 2007. Det var innleid eksterne foredragsholdere, både med og uten helsefaglig bakgrunn som leger og sykepleiere. En av foredragsholderne, Gunnhild Corwin, har skrevet en bok (Idas dans) om hennes datter som døde etter en transplantasjon. Dette ga likemenneneet meget godt grunnlag for diskusjon og refleksjon, da disse i sitt frivillighetsarbeid møter både personer som overlever transplantasjonen og de som ikke gjør det. Videre så var det meget gode foredrag fra Universitetssykehuset i Nord Norge, både ved Lærings- og Mestringssenteret ved Tone Toft og ved sykepleier Bente-Liss Roaldsen som skriver en studie om å bruke ”humor mot tumor”.

 

Det ble under seminaret lagt stor vekt på gruppearbeid/gruppesamtaler, der også enkelte pårørende deltok. Gruppesamtalene tok for seg innholdet i de faglige foredragene og ens egne erfaringer som likemenn. Dette ble fulgt opp med flere plenumssesjoner hvor det ble oppsumemert fra gruppeoppgavene. Hensikten med disse gruppesamtalene var å utveksle erfaringer likemennene i mellom og knytte sosiale kontakter. Kontakt og erfaringsutveksling også i tiden etter seminaret er viktig for likemennene. Det er lettere å fungere som kontaktperson, å samtale om ubehag og problemstillinger når man har andre likemenn og støtte seg på.

 

Det sosiale aspektet var det også lagt særlig vekt på, med felles måltider og felles samlinger utenom foredragene. Dette for at deltakerne skulle bli bedre kjent med hverandre, bli trygge på seg selv og på hverandre. Evaluering og tilbakemeldinger både under og etter seminaret viser at deltakerne har hatt godt utbytte av prosjektet. Erfaringene fra seminaret har blitt tildelt andre i vår organisasjon gjennom vårt medlemsblad ”I Margen”.

Prosjektleder/forsker

Nils Juel

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
Kontaktpersonkurs
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Norsk forening for benmargstransplanterte
Beløp Bevilget
2007: kr 135 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet