Mentorordning for menn med kreft

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

I henhold til Kreftforeningens strategi ønsker vi å bidra til et bedre pasientforløp for alle, med særlig vekt på å redusere ulikhet i helse, øke mestringsnivået hos pasienter under og etter sykdom gjennom å utvikle gode tilbud, samt bidra til bedre livskvalitet for kreftrammede. Vi ønsker videre å skape økt engasjement for kreftsaken hvor vi når flere med våre budskap og aktiviteter gjennom å være den foretrukne organisasjonen for frivillige. Dette betyr utvikling av flere tilbud både for mannlige pasienter og mannlige frivillige fordi vi per i dag når altfor få i disse gruppene.

Målsetting for prosjektet

Målsettingen for prosjektet er å utvikle og igangsette et tilbud hvor mannlige kreftpasienter med nyoppdaget kreft blir tilknyttet en mentor. Mentoren er en mannlig frivillig som selv har hatt kreft (likeperson). Videre ønsker vi at prosjektet skal engasjere flere menn som frivillige hos oss.

Målgruppe

Menn som nylig har fått en kreftdiagnose, og med utgangspunkt i de vanligste diagnosene for menn (prostata, tarm, lunge, ev. flere).

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

50

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Prosjektet forankres i Kreftomsorgsavdelingen (som blant annet har ansvar for utvikling av nye tilbud innen kreftomsorg) og denne avdelingen skal også lede prosjektets styringsgruppe. Prosjektleder ansettes i denne avdelingen, i Seksjon for levekår og rehabilitering, hvor tilhørende prosjekter og områder er plassert. Det vil i prosjektets første måned settes ned en prosjektgruppe som ledes av prosjektleder. Deltakere her vil vurderes sammen med prosjektleder, men blant annet er det viktig å sikre et brukerperspektiv ved å ha med pasient og/eller frivillig. Øvrige ressurspersoner i prosjektet vil også kunne være ansatte eller frivillige med erfaring fra tilsvarende ordninger og tilbud. Det utarbeides en plan for rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige mentorer (inntil 40 stykker i prosjektperioden), en plan for markedsføring av tilbudet og konkrete løsninger for samarbeid mellom Kreftforeningen og sykehus for å koble mentor og pasient. Vi vurderer oppstart ved to sykehus (avdelinger og/eller poliklinikk), fortrinnsvis i to ulike helseregioner, og at Oslo universitetssykehus (OUS) er ett av disse. Det legges ikke opp til en egen evaluering, men til nøye gjennomgang med fokus på status og resultatoppnåelse underveis.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektlederstillingen er en toårig 100 % stilling med oppstart 1. kvartal 2017. Prosjektplanen skal innen to måneder være ferdigstilt og forankret i styringsgruppen. Ved 6-8 måneders prosjektdrift, skal konseptet være godt utviklet for prøving og igangsetting. Resten av av prosjektperioden brukes til utprøving og oppstart ved sykehusene, samt planlegge konkret utvidelse (blant annet av diagnosegrupper, deltakere, frivillige og sykehus).

Prosjektleder

Erik Resaland

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Mentorordning for menn med kreft
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2017: kr 450 000, 2018: kr 450 000
Startdato
15.04.2017
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet