Kreft og kosthold: Åpne temamøter

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Riktig kosthold og mat er viktig for god helse. Dette opptar også kreftpasienter og pårørende. Det er mange myter rundt kosthold som del av kreftbehandlingen. I tillegg til råd fra helsepersonell oppsøker mange kreftpasienter informasjon i media og på nett. Ulike kreftdietter, matvarer og kosttilskudd løftes frem som vidundermedisiner og den naturlige kuren mot kreft. Virkeligheten er ikke så enkel. Kostendringer kan ha gode effekter, men egenbehandling gjennom kosthold òg kan i verste fall utgjøre en trussel mot pasientsikkerheten. Pasientene bør utrustes til å ta bedre valg for egen helse.

Målsetting

Mål: Utruste pasienter til å ta bedre valg for egen helse gjennom å 1) arrangere åpne temamøter som øker deres kunnskap om myter og risikoer ved kosthold som del av kreftbehandling, 2) tilgjengeliggjøre og utvikle kvalitetssikret informasjon på norsk, 3) utstyre helsepersonell med pasientveileder.

Målgruppe

Målgruppene er 1) voksne kreftpasienter og pårørende og 2) helsepersonell. Temaet angår og opptar de fleste kreftrammede, uavhengig av alder, kjønn og diagnose.

Antall personer i målgruppen

250000

Beskrivelse av gjennomføring

Kreftforeningen vil sette kosthold som del av kreftbehandling på agendaen ved å arrangere åpne temamøter i Norges 10 største byer, med direkteoverføring («streaming») på Internett til et bredere publikum. Temamøtene skal blant annet diskutere myter rundt kosthold og kreft og tydeliggjøre eventuell risiko ved å bruke ulike dietter, matvarer, næringsstoffer og kosttilskudd, i tillegg til eventuell helsegevinst. Erfaringsvis vil temamøtene berøre, skape engasjement, entusiasme og debatt. Og ikke minst nysgjerrighet og behov for mer kunnskap hos publikum. Som en overbygning til temamøtene vil derfor prosjektet blant annet omfatte å utarbeide mer informasjon om kosthold og kreft på nifab.no (NAFKAMs nettsider, og Kreftforeningens viktigste leverandør av informasjon på alternativ behandling), mer informasjon fra Kreftforeningen i elektronisk og trykket format, kronikker og deltakelse i offentlig debatt, redaksjonelle innslag og artikler i fagtidsskrift, aktiviteter knyttet til temaet på Kreftforeningens eksisterende arenaer (temakafeer og Vardesentre) og utvikling av en pasientveileder for helsepersonell. En prosjektleder i Kreftforeningen vil ha overordnet ansvar for prosjektet, og brukere samt frivillige vil tas med i alle prosesser.

Fremdriftsplan

Prosjektet har to faser; produksjon og distribusjon. Produksjonsfasen (første ¾ år) omhandler kartlegging, rekruttering, kunnskapsinnhenting, materiellutarbeidelse og forberedelse av temamøter. I distribusjonsfasen (andre ¾ år) vil materiell publiseres og aktiviteter og tiltak gjennomføres, i tillegg til gjennomføring av temamøter. Noe vil overlappe mellom prosjektets to faser. Fremdrift og resultater rapporteres og forankres i styringsgruppen.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapportering Kreft og kosthold 2017-HE1-160550.pdf

Prosjektleder/forsker

Nanette Mia Bohn

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Kreft og kosthold: Åpne temamøter
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Prosjektmedarbeider fra NAFKAM for å utarbeide brukertilpasset informasjon.
Beløp Bevilget
2017: kr 823 000, 2018: kr 955 250
Startdato
02.06.2017
Sluttdato
01.04.2020
Status
Under gjennomføring