Rehabilitering for kreftpasienter

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Fysisk aktivitet brukes som et hjelpemiddel i rehabiliteringsperioden for en rekke diagnosegrupper, eksempelvis pasienter med

Fysisk aktivitet brukes som et hjelpemiddel i rehabiliteringsperioden for en rekke diagnosegrupper, eksempelvis pasienter med hjerteproblemer, epilepsi og depresjon. Det finnes lite dokumentasjon på betydningen av fysisk aktivitet for kreftpasienter etter cellegiftbehandling.

 

Målsettingen var å undersøke hvordan et fysisk rehabiliteringsprogram innvirker på fysisk form, helserelatert livskvalitet og mental helse hos kreftpasienter etter cellegiftbehandling.

Pasienter i alderen 18-50, med en av fire diagnoser: brystkreft, gynekologisk kreft, lymfe kreft eller testikkel kreft fra Ullevål sykehus eller Det Norske Radiumhospital ble inkludert. Fysisk form (kondisjon og styrke), mental helse (angst/depresjon) og helserelatert livskvalitet ble evaluert fire uker etter behandling og 3, 6 og 12 måneder etter behandling.

 

Halvparten av pasientene ble randomisert til å delta i en treningsgruppe, med individuelle treningsprogrammer som pasientene fulgte i tre måneder. Kontrollgruppen fikk beskjed om å delta i de aktivitetene  de ellers ville deltatt i.

 

Foreløpige resultater viser at gjennomsnittlig oksygenopptak hos kreftpasientene etter behandling (n = 64) er 29.6 ml O2 × kg-1 × min-1. Dette er signifikant lavere enn hos den norske befolkning generelt (p = 0.001) Forskjellen i oksygenopptak mellom de mannlige kreftpasientene og menn i den norske befolkning var større enn forskjellen mellom de kvinnelige pasienter og kvinner i befolkningen generelt. Prevalensen av pasienter med angstproblemer, definert med cut-off point ³ 8 i HADS, var 23% og med depresjonsproblemer 13%. Resultatene fra intervensjonsstudien vil foreligge om et år.

Prosjektleder/forsker

Lene Thorsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (1997)
Prosjektnavn
Rehabilitering for kreftpasienter
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Trivselsanlegget DNR
Beløp Bevilget
1998: kr 255 646, 1999: kr 235 000, 2000: kr 234 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet