Faktafilmer om kreft på TV

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Fagansvarlig/opprinnelig prosjektleder har siden 1975 arbeidet som klinisk kreftlege ved Det Norske Radiumhospital og Sentrals

Fagansvarlig/opprinnelig prosjektleder har siden 1975 arbeidet som klinisk kreftlege ved Det Norske Radiumhospital og Sentralsjukehuset på Hamar, og har således lang erfaring med direkte pasientkontakt og -behandling. Bakgrunnen for prosjektet var dennes stadig tilbakevendende forundring over det manglende reportoir av kunnskap hos pasienter og pårørende omkring selve kreftsykdommen og behandling. Behovet for målrettet informasjon om kreft overfor større deler av befolkningen syntes påtrengende. Dette bekreftes også av Den Norske Kreftforening gjennom den erfaring de har med direkte pasientkontakt gjennom ”Kreftlinjen”. Behovet sees også i relasjon til at ca. 40% av dagens innbyggere i Norge vil få en kreftdiagnose i løpet av sin levetid. Prosjektdeltagerne tror bestemt at øket kunnskap gjør kreftpasienter bedre egnet til å takle den vanskelige situasjonen.

 

Massemedia i vårt land gir stort sett informasjon om kreft fragmentarisk, beskriver enkeltkasus og legger mer vekt på unntaket enn regelen. Det finnes i dag ikke systematisk oppdatert informasjonsmateriale omkring dette emnet.

 

Målsettingen for prosjektet er å lage en filmserie beregnet på fjernsyn, seks episoder á 30 minutter, men også på viderebearbeiding for video/CD/DVD-produksjon for undervisning av helsepersonell og omsorgsmedarbeidere. Filmserien produseres som et dokudrama. De seks episodene har hovedinnhold: Hva er kreft? – Livsstil og kreft – Kreft hos kvinner – Kreft hos menn – Kurativ og lindrende behandling – Å leve med kreft.

 

Alle filmopptak er gjennomført. Vi har engasjert profesjonell manusforfatter og profesjonelt filmselskap, og det er i stor grad brukt profesjonelle skuespillere. Serien er ikke fullt ut ferdigredigert.

 

Prosjektet er betydelig forsinket pga. uforutsette problemer med NRK, som ikke vil vise serien til tross for skriftlig intensjonsavtale ved prosjektets start. Dette har igjen medført økonomiske problemer overfor andre som har gitt produksjonsstøtte under forutsetning av at serien blir vist på NRK.

Prosjektleder/forsker

Arve Sjølstad

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
Faktafilmer om kreft på TV
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
DNK i samarbeid med Onkologisk avdeling SSH Hamar
Beløp Bevilget
2001: kr 420 000, 2002: kr 420 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet