Bruker tegning til å formidle barns følelser

Digital aktivitet for barn med kreft.

I samarbeid med Øysteins blyant har Kreftforeningen laget et prosjekt som skal gjøre det lettere for barn å uttrykke seg. Foto: Promo

Målet for prosjektet har vært å lage en nettbasert aktivitet for barn i alderen 5-9 år med kreft eller kreft i nær relasjon.

– Vi har samarbeidet med Øisteins blyant og Barnekreftforeningen, forteller prosjektleder Mona Bjelland.

Tegneglede

Det kan være vanskelig å sette ord på utfordringer og forandringer i livet når sykdom preger hverdagen. For barn med kreft kan eksempler på dette være utfordringer knyttet til mat, eller savnet etter å bevege seg ute sånn som de gjorde før.

– Ved å tegne sammen med noen kan det skapes en arena for samtale, samtidig som tegneglede kan komme til uttrykk, sier Bjelland.

Verktøy for gleder og sorger

Tegning kan være et verktøy for å sette ord på både gleder og sorger. Sammen med Øisteins blyant og Barnekreftforeningen er håpet at prosjektet skal bidra til dette.

– Våre to brukerrepresentanter på 7 og 9 år har vært godt fornøyde med filmene fra Øisteins blyant. I samarbeid med Øistein har de foreslått navnene på karakterene Henrik og Leah, forteller Bjelland.

Også tilbud til fagfolk

I tillegg til at prosjektet skal være et digitalt tilbud for barn med kreft og kreft i familien, er det ønske om at helsesykepleiere, barnehager og skoler kan ta i bruk filmene for å snakke om mat, bevegelse, søvn og følelser, spesielt hvis et barn i en gruppe eller klasse opplever at kreft blir en del av hverdagen.

Bjelland forteller at prosjektet har gitt en unik mulighet til å lage noe helt spesielt for en gruppe barn som kan få ekstra utfordrende dager i koronatiden.

– I tillegg kommer muligheten til å løfte denne gruppen inn mot viktige arenaer som helsetjenesten, skolen og barnehagen, sier hun.


Søknadssammendrag

Kreftforeningen skal utvikle en digital aktivitet for barn i alderen 5-9 år med en kreftdiagnose eller som har kreft i nær relasjon, og som derfor er sosialt isolert i en hverdag preget av korona. Det vil si 5 filmer med Øisteins blyant tilpasset målgruppen, som en del av Kreftforeningens tilbud og med nettsiden kreftforeningen.no som digital plattform. Målet med prosjektet er at filmene skal bidra til en digital aktivitet som gir tegneglede hos barna, og at filmene kan bidra til å skape et utgangspunkt for dialog.

Ved at Øistein gir tegnetips får barna inspirasjon og hjelp til en aktivitet de kan holde på med hjemme, på tross av sosial isolasjon som følge av smittetiltak. Det er en aktivitet som krever lite utstyr og en aktivitet som kan gjøres sammen med andre – også digitalt. Barnet kan også se en inspirasjonsfilm sammen med en voksen. Etterpå kan barn og voksen tegne sammen, og en fin anledning for dialog er skapt.

Filmene vil ta utgangspunkt i hverdagstema som mat, fysisk aktivitet, søvn og følelser. Målet er å ha de tre første filmene klare til høstferien, og de to siste skal være klare før jul 2020. Den siste filmen skal barna selv skal få være med å bestemme temaet for. Blir det «Drømmeferien», «Årstidene», «Høytider» eller «Ønskebrønnen»? Hvem vet – barna skal få foreslå og stemme fram sitt favorittema.

Prosjektleder

Mona Bjelland

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digital aktivitet for barn med kreft
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
Kr 340.000
Startdato
18.08.2020