Rådgivningsgrupper i Buskerud

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Behovet for tverrfaglige rådgivningsgrupper ble først dokumentert i NOU 1984:30 deretter i Norsk Kreftplan fra 1997 og i utre

Behovet for tverrfaglige rådgivningsgrupper ble først dokumentert i NOU 1984:30 deretter i  Norsk Kreftplan fra 1997 og i utredningen om livshjelp – NOU 1999:2. Aktuelle områder for innsats for rådgivningsgrupper er kunnskapsformidling, kvalitetssikringsarbeid, økt samarbeid mellom 1. 2. og 3. linjetjenester og holdningsendring blant lek og lærd.  I 1997 gjennomførte Den Norske Kreftforening, Omsorgsenter i Buskerud et forprosjekt angående organisering av tilbud til alvorlig syke og døende og deres pårørende. Resultatene bidro til utforming av en prosjektbeskrivelse med  tittel: ”Etablering av tverrfaglige rådgivningsgrupper i Buskerud”.

 

Prosjektets mål var å øke kunnskap om lindrende behandling, pleie og omsorg for uhelbredelig syke og døende, å etablere 12 tverrfaglige rådgivningsgrupper i tillegg til de 4 opprettet før prosjektet, og å etablere en fylkesrådgivningsgruppe – Omsorgsråd i Buskerud (ORB).

 

Det ble holdt møter med representanter fra ulike etater og fagområder i alle 21 kommuner og ved de 3 fylkeskommunale institusjonene i Buskerud. Antall kommunale rådgivningsgrupper er økt fra to til sju grupper og elleve kommuner planlegger etablering i nær fremtid. Det tredje sykehus i fylket har nå en rådgivningsgruppe. To fylkesdekkende fagseminar ble avviklet, begge med tverrfaglig deltagelse, god oppslutning og svært positiv evaluering. Omsorgsråd i Buskerud (ORB) er etablert for å sikre støtte til, og videreutvikling av gruppene etter endt prosjektperiode. Omsorgssenter Buskerud fungerer som sekretariat.

 

Prosjektresultatene er presentert både som poster og som engelsk foredrag, og er dokumentert i prosjektrapporten. Prosjektet er finansiert av Helse og Rehabilitering og av Den Norske Kreftforening, og gjennomført i henhold til prosjektbeskrivelsen innen budsjettrammen.

Prosjektleder/forsker

Ann Bøhler

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
Rådgivningsgrupper i Buskerud
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
1998: kr 370 000, 1999: kr 150 000
Startdato
01.08.1998
Sluttdato
31.07.2000
Status
Avsluttet