Digitalt tilbud barn og unge

Sluttrapportsammendrag

I mars 2020 søkte Kreftforeningen om midler til etablering av et digitalt plattform for barn og unge som pårørende og etterlatte, og fikk 200 000 kr som hovedfinansiering fra stiftelsen DAM og samt tilleggs finansiering på 100 000 kr fra Gjensidige stiftelsen.

Vi har skapt digitale møter for barn og unge som har kreft nært innpå seg. Barn og unge kan møte en kjent person, en de ser opp til og stille spørsmål og få svar.

Kreftforeningen har god erfaring med å bruke nettverksplattformen «Bluejeans». Her kan vi ha lukkede møter. Vi har invitert barn og unge gjennom alle våre markedskanaler, til å melde seg på via vårt påmeldingssystem. I Bluejeans oppretter vi et arrangement og sender ut en personlig lenke til 20-30 brukere. Møtene varer i 30 minutter. Møtene ble ledet at ansatt i Kreftforeningen som har erfaring i møteledelse og erfaring i å jobbe med barn og unge.

Barna eller ungdommene kan registrert seg med et navn og har mulighet til å chatte med hverandre i det digitale rommet, eller stille spørsmål til møteleder. Teknisk ansvarlig overvåker hva som skjer i chatten. For barna vil vi gi et tilbud som er mest mulig interaktivt.

Status vår 2020: Det er blitt gjennomført 13 Heltemøter over 8 onsdager i perioden mellom 29.april og 17. juni. Det har deltatt til sammen 251 barn og unge i ulik alder mellom 0-18 år.
Status høst 2020: Det er blitt gjennomført 7 Heltemøter over 6 onsdager i perioden mellom 26.08 og 2.12. Til sammen deltok 77 barn og ungdom i ulik alder mellom 0-18-år.
Status Vår 2021: Det ble gjennomført 6 Heltemøter med 56 registrerte deltakere.

 1. Gjennomføring/innhold:
  Innledning- første minuttene uten gjest
  Programleder stille spørsmål som besvares i chaten: Hva heter du?- Hvor bor du?-Hva gjør du i
  fritiden?
 2. Aktiviteten
  – Gjesten introduseres- vise videoklipp av gjesten
  – Bli kjent
  – Øyeblikket du er mest stolt av
  – Favorittklipp på youtube
  – Demonstrere hva «de kan» (spille live, vise eksperiment, lese fra sin egen bok, vise fotballtriks
  osv.)
 3. Spørsmålsrunden
  Samle opp flest mulig av spørsmålene til slutt. Også de som er sendt inn på forhånd (barna blir
  oppfordret til å sende inn spørsmål når de får lenke til arrangementet)
 4. Avslutning:
  De som ønsker kan vinke «ha det» til gjesten

Innholdet ble justert under prosjektperioden ut i fra tilbakemeldingene som kom fra deltakerne.

Evaluering:
Ved hjelp av vår egen avdeling Strategi og analyse ble det gjennomført evaluering av prosjektet i juni og desember 2020.

Formålet med undersøkelsen var:

 • Undersøke barn og ungdoms opplevelse av møtene og hva tilbudet har betydd for dem
 • Få innspill på hva som har fungert godt og hva vi kan gjøre bedre
 • Oversikt over hvem som har deltatt

Funnene ble brukt til å justere innholdet underveis samt å invitere nye gjester etter ønske fra barn og unge. Vi fikk også mange tilbakemeldinger som viset at det var riktig å ha tilbudet og at det har betyd mye for mange som har sittet hjemma med lite kontakt med omverden.

Noen sitater:
Hva betyr Heltemøtene for deg?

Muligheten til å få treffe ulike helter uten å sette meg i fare for å bli smittet. Og få pause fra stresset rundt korona og bare høre hva heltene har fått til.

Godt å få et avbrekk i denne vanskelige tiden, samt det å kunne snakke med andre.

Noe fint å se frem til. Følelsen av å være med på noe spesielt.

Fint å møte noen skikkelige helter

Slippe og tenke på at mamma er syk. Veldig kult og få treffe heltene og spørre spørsmål.

Har vært fint for barna for å ha noe annet å tenke på.

Lysglimt i hverdagen

Det her hvert gøy å møte ander barn på video under koronapandemien siden det ikke er lov til å være mange sammen nå.

Får treffe heltene sine på en nær måte. Kan skrive med andre barn som har det slik som meg.

Jeg ville anbefalt andre å delta på heltemøte fordi det er fint å treffe andre i samme situasjon som meg og det er har vært gøy å treffe flere av heltene mine. Selv om jeg synes at det beste hadde vært å kunne møtes fysikk.

Avvik:
I utgangpunktet hadde vi ambisjoner å ha to Heltemøter per gjeste etter hverandre men 20-30 deltakere per møte. Underveis erfarte vi at det er ikke behov med to meter for alle gjestene/kjente personer. Dette ført til at det ble holdt en Heltemøter per kveld.

Flere gjester/kjendisen tok også mindre beløp i honorar som også ga oss mulighet til å strekke prosjektet over et år.

Litt lenge ut prosjektet oppdaget vi også at det ble vanskeligere å nå til barn og unge og deltakelsen ble lavere. Vi fikk tilbakemeldinger at barn og unge er lei av å sitte i digitale møter med skolen, og en ikke hadde behov for flere digitale møter.

Dette førte også til at vi brukte mer midler til annonsering/markedsføring av tilbudet en planlagt i søknaden.

Trøs lav deltakelse på noen av møtene har vi fått gode tilbakemeldinger fra deltakere. På de møtene der det var under 8 deltaker ble møtene innholdsmessig mer betydningsfulle både for gjestene og deltakende barn og unge. Barn og unge fikk bedre kontakt med gjesten og fikk stilt litt mer personlige spørsmål, noen valgte også å ha på kamera på egen initiativ for å ha enda bedre kontakt med gjesten. Møtene med lavere deltakelse ble mer nære og personlige.

Ellers har Heltemøtene også bidratt til at barn og unge møte og oppleve kjendisene på en annen måte, de fikk se at de har det likt som de, at de også sitter hjemmet hos seg selv i egen stue eller kjøkken, og at alle uansett bakgrunn kjenner like mye på isolasjon og ensomhet under en pandemi.


Søknadssammendrag

Målet for prosjektet
-At barn og unge som pårørende og etterlatte opplever glede og mestringsfølelse gjennom digitale møteplasser
– At digitale møteplasser bidrar til bedre livskvalitet til barn og unge som pårørende

Målgruppe
Barn og unge mellom 6-18 år som vokser i et hjem med kreftsykdom. Vi ønsker å nå både pårørende og etterlatte. Vi vil skape ulike møteplasser tilpasset alder. Aktiviteter skal være både for barn og ungdom.

Mange barn er isolert nå og ikke kan være sammen med vennene sine. Skolen er fristed for mange, og det har de mistet nå. Mange vokser opp i et hjem med sykdom og vanskelige forhold. Vi ønsker å gjør noe for barna som kan gjøre hverdagen litt lettere, spre glede og gi mestringsfølelse.

Vi skal invitere til 30-60 min møter som holdes av en fast møteleder. Vi skal invitere inn en kjent person, en ungene ser opp til,en kunster, musikker, idrettsutøveren en fra brantv osv.

Arrangementet gjennomføres i flere serier med ca 25 deltakere om gangen slik at det når flest mulig. Vi har valgt å dele inn pårørende barna og ungdom i to ulike grupper slik at vi kan lage et tilbud som er mest mulig tilpasset deres modenhet og interesser.Møtene skal gå en ettermiddag hver uke. Annen hver uke for de minste barn og annen hver uke for ungdommene.

Markedsføring blir nasjonal og distriktsvis.

Første møteplass settes til 4.mai, og vi forsetter ut året, så lenge vi har nok midler. Om vi ser at responsen er god og at det gir glede og mestring til barn og unge ønsker vi også å se på muligheter til å fortsette med tilbudet etter korona.

Prosjektleder

Aleksandra Latinovic

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Digitalt tilbud barn og unge
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2020