Digitalt tilbud barn og unge

Søknadssammendrag

Målet for prosjektet
-At barn og unge som pårørende og etterlatte opplever glede og mestringsfølelse gjennom digitale møteplasser
– At digitale møteplasser bidrar til bedre livskvalitet til barn og unge som pårørende

Målgruppe
Barn og unge mellom 6-18 år som vokser i et hjem med kreftsykdom. Vi ønsker å nå både pårørende og etterlatte. Vi vil skape ulike møteplasser tilpasset alder. Aktiviteter skal være både for barn og ungdom.

Mange barn er isolert nå og ikke kan være sammen med vennene sine. Skolen er fristed for mange, og det har de mistet nå. Mange vokser opp i et hjem med sykdom og vanskelige forhold. Vi ønsker å gjør noe for barna som kan gjøre hverdagen litt lettere, spre glede og gi mestringsfølelse.

Vi skal invitere til 30-60 min møter som holdes av en fast møteleder. Vi skal invitere inn en kjent person, en ungene ser opp til,en kunster, musikker, idrettsutøveren en fra brantv osv.

Arrangementet gjennomføres i flere serier med ca 25 deltakere om gangen slik at det når flest mulig. Vi har valgt å dele inn pårørende barna og ungdom i to ulike grupper slik at vi kan lage et tilbud som er mest mulig tilpasset deres modenhet og interesser.Møtene skal gå en ettermiddag hver uke. Annen hver uke for de minste barn og annen hver uke for ungdommene.

Markedsføring blir nasjonal og distriktsvis.

Første møteplass settes til 4.mai, og vi forsetter ut året, så lenge vi har nok midler. Om vi ser at responsen er god og at det gir glede og mestring til barn og unge ønsker vi også å se på muligheter til å fortsette med tilbudet etter korona.

Prosjektleder/forsker

Aleksandra Latinovic

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Digitalt tilbud barn og unge
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2020