Funkability – Tilpasset fysisk aktivitet over nett

Sluttrapportsammendrag

Oppstart av prosjektet kom senere i gang enn planlagt. Dette skyldes lang leveringstid på filmkamera som ble bestilt, samt tid fra eksterne samarbeidspartnere i utarbeidelse av logo, intro og internettside. Utover dette kom vi raskt i gang med filming. Vi har stort sett fulgt publiseringsplan etter dette.

En av hovedutfordringene som har påvirket kvaliteten på produktet er at forutsetningene for prosjektet ble endret underveis. Til å begynne med var vi flere i prosjektgruppen som jobbet 100 prosent med prosjektet. Etter hvert som tiltakene rundt Covid-19 endret seg startet vi opp igjen med pasientbehandling. Dette medførte mindre tid til prosjektet og noe mer utfordrende ledelse/struktur på gjennomføringsplanen. Videre har en fysioterapeut byttet jobb underveis i prosjektperioden. Til tross for dette fikk vi publisert som planlagt.

Hver video som er publisert har i snitt hatt 1000 visninger på vår egen facebookside. Minstetallet har vært 800 visninger og på det meste 2000 visninger. I tillegg til dette kommer avspillinger på CP-foreningens egne sider, samt avspillinger på Youtube og vår egen hjemmeside. Vi ser av statistikken på avspillingene at vi når ut til brukergrupper lokalisert til Østlandet og at vi i mindre grad når ut til brukere lenger nord i landet. Dette ser vi i sammenheng med vår pasientgruppe som i hovedsak kommer fra Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør-Øst. Med snittvisninger på 1000 og 59 filmer har vi godt over 59 000 avspillinger så langt. Vi hadde ikke i nærheten av disse ambisjonene ved oppstart.

Utfallet av prosjektet har vært økte muligheter til å opprettholde aktivitet og fysisk trening under Covid-19 epidemien, samt nytteverdi i mange år fremover mtp. videre bruk av filmmateriale og Funkability-konseptet.

Vi har produsert en egen internettside som vi kommer til å henvise til i årene som kommer. Det vil si at prosjektet vil kunne hjelpe brukergruppen lenge etter prosjektslutt, og visningene vil fortsette å stige. Vi har også tenkt til å fortsette med publisering ved anledning og utvikle siden videre med fokus på både brukergruppene, pårørende og en egen underkategori for fagpersoner. På denne måten kan vi dele kunnskap videre i årene som kommer.


Søknadssammendrag

Funkability er et prosjekt som går ut på å lage tilpassede aktivitetsøkter for barn. Øktene er utviklet og laget av fagpersoner ved Beitostølen helsesportsenter som har lang erfaring med tilpasset aktivitet for mennesker med en funksjonsnedsettelse.

Målet med prosjektet er at barn med en funksjonsnedsettelse skal kunne opprettholde et aktivitetsnivå perioden hvor flere tilbud er stengt, eller satt på vent som følge av covid-19.

Aktivitetsøktene kan gjennomføres av de fleste uavhengig av funksjon og krever lite ekstra utstyr.

Aktivitetsvideoene vil bli publisert på Beitostølen helsesportsenter og CP-foreningen sine sider og vil være tilgjengelig for alle. Det vil bli publisert 1-2 filmer per uke i en periode på 3 måneder.

Prosjektleder

Ingrid Aarstrand

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Funkability – Tilpasset fysisk aktivitet over nett
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
30.04.2020