Kontaktperson

Anita Hanken

CP-foreningens er en interesseorganisasjon for personer med CP eller lignende nevrologiske tilstander og deres familier. Organisasjonens overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for mennesker med cerebral parese og andre lignende nevrologiske diagnoser.

CP-foreningen har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 2015.

I 2024 har CP-foreningen fått støtte til3prosjekter
det utgjør1.834.000kroner
SIDEN FØRSTE TILDELING I 1997 HAR CP-foreningen FÅTT STØTTE TIL109prosjekter
TOTALT HAR cp-foreningen FÅTT34.973.278KRONER I STØTTE FRA STIFTELSEN DAM

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk midler gjennom CP-foreningen:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter