Kontaktperson

Anita Hanken

CP-foreningens er en interesseorganisasjon for personer med CP eller lignende nevrologiske tilstander og deres familier. Organisasjonens overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for mennesker med cerebral parese og andre lignende nevrologiske diagnoser.

CP-foreningen har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 2015.

I 2023 har CP-foreningen fått støtte til6prosjekt
det utgjør2.026.000kroner
SIDEN FØRSTE TILDELING I 1997 HAR CP-foreningen FÅTT STØTTE TIL105prosjekter
TOTALT HAR cp-foreningen FÅTT32.739.278KRONER I STØTTE FRA STIFTELSEN DAM

Søk midler gjennom CP-foreningen:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter