De usynlige – CP som ingen ser

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det har over lang tid blitt etterlyst mer oppmerksomhet rundt utfordringer for de med såkalt lett CP, eller usynlig CP, som prosjektet har som målgruppe. Vi har også fanget opp et sterkt ønske om en mer aktiv tilnærming til målgruppen via pasienter vi har møtt i spesialisthelsetjenesten. Det er på høy tid at dette behovet blir møtt. De må tas på alvor, slik at de kan ta seg selv på alvor. Dette er en gruppe som ikke er lett å nå, og vi satser derfor på profesjonelt produserte informasjons- og motivasjons filmer med positive rollemodeller, ved bruk av kampanje i sosiale medier som metode.

Målsetting

Nå ut til personer med usynlig CP, med informasjon, motivasjon og ikke minst støtte til å ta egne utfordringer på alvor

Målgruppe

Personer med usynlig CP 15-35 år, andelen av diagnosegruppen som har grovmotorisk lav alvorlighetsgrad (er gående), men kan ha kognitive og psykiske vansker

Antall personer i målgruppen

16000

Beskrivelse av gjennomføring

Følgende tiltak skal utvikles/produseres i prosjektet: ● Rekrutteringsfilm på ca. 30 sekunder, for å søke etter helter som kan delta i kampanjen samtidig som informasjon om kampanjen blir spredt. ● Filmer til sosiale medier, 10–12 profesjonelt produserte korte filmer på 15–25 sekunder. ● Introduksjons-/ presentasjonsfilm av de 3–4 heltene. Hver film på 3–5 minutter. Disse legges på egen nettside under cp.no og på YouTube. ● Kampanjefilmer og bilder produsert av våre helter + publiserte filmer og bilder fra målgruppen – publiseres og deles på Instagram. ● Innhold til temaside på cp.no for publisering av filmer og fagtekster ● Markedsføring: Film av prosjektet til distribusjon på sosiale medier og reklamefrie dager på TV Vi lar oss inspirere av positiv psykologi (Seligman), og setter kamera på ressursene. Våre helter vil jobbe i team og sammen er de “De usynlige”. (Se for dere Disneys “De utrolige/The Incredibles” eller Marvels “De fantastiske 4/ Fantastic Four”). De får egne film-introer ala “Stjernekamp” og “Skal vi danse”. I NRK-serien Skam fikk karakterene også et liv utenfor sendetid, med egne kontoer på Instagram. Vi vil spille på de samme mekanismene ved å rendyrke dette som et innholdskonsept i CP-foreningens kanaler.

Fremdriftsplan

Januar-februar 2022 Milepæl: Rekrutteringsfilm sendes ut i sosiale medier Feb- mars Milepæl: Medvirkende på plass og ferdig kampanjefilm for reklamefrie dager Mars-april Milepæl: Alle opptak gjennomført April-mai Milepæl: alle filmer ferdigstilt, nettside etablert, kampanje lansert Juni – september Milepæl: Siste filmer til sosiale medier lansert Oktober Milepæl: Sluttrapportering gjennomført

Prosjektleder/forsker

Charlotte Åsland Larsen

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
De usynlige – CP som ingen ser
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Beløp Bevilget
2022: kr 895 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.10.2022
Status
Under gjennomføring